Prywatne podróżowanie a turystyka kulturowa. Przemiany, formy, tendencje.

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

 

W ostatnich latach w turystyce zauważamy trend odchodzenia od standardowych pakietów turystycznych. Alternatywy wobec "turystyki pakietowej" są różne: coraz większą popularnością cieszą się formy podróżowania po świecie, które pozwalają na doświadczenie bliższego kontaktu z kulturą (choćby poprzez pogłębione relacje międzyludzkie). Zaliczyć do nich można takie zjawiska jak: turystyka “erasmusowa”, couchsurfing czy turystyka wolontariacka. Jak odnieść je można do turystyki kulturowej? Na ile wpływają na jej przemiany? Czy można wskazać jeszcze inne formy takiego prywatnego podróżowania bez korzystania z profesjonalnej oferty z odniesieniem do tej ostatniej ? Na ile ich popularność jest chwilową fascynacją, a na ile stałą tendencją?


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.33

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Banaszkiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642