Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania turystyki kulturowej

Andrzej Wartecki

Abstrakt


The article covers the issue of cultural tourism in the social-economic aspect. It points out to

the place, in the financial involvement of the country’s budget, where cultural tourism is

situated. It presents its influence on the state’s revenue and labor market (tour leaders, tour

reps, transport and catering companies). The research shows that the state does not treat

tourism as its priority. Such an approach is contradicts the program promoting, e.g. the idea of

active society, innovative economy, or the improvement of Polish tourist offer

competitiveness abroad.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; kultura; finansowanie turystyki; budżet państwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbier B., Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów, „Turyzm” 2005, nr 15, s. 95-

Czerwiński M.,1985, Kultura i jej badania, Ossolineum, Wrocław

Dobrzański K., Wartecki A. 2004, Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania

instytucjami kultury, Ars Nova, Poznań

Gaworecki W., 2003, Turystyka, Wydanie IV (zmienione), PWE, Warszawa

http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka

Kaczocha W., 2001, Kultura studia z historii myśli, Ars Nova, Poznań

Kłoskowska A., 1980, Kultura masowa, PWN, Warszawa

Kopaliński W., 1999, Podręczny słownik wyrazów obcych, Oficyna Wydawnicza Rytm,

Warszawa

Łazarek R., 2004, Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Multimedialna Encyklopedia Powszechna, 2001, Edycja

ONZ – WTO, terminologia turystyczna, Zalecenia, 1995, WTO, Warszawa

Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa

Taylor E. B., 1996, Cywilizacja pierwotna, Wydawnictwo Głosu, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.332

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Andrzej Wartecki

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642