Etyczne dylematy turystyki kulturowej

Karolina Buczkowska, Ewa Malchrowicz-Mośko

Abstrakt


Artykuł odnosi się do etycznych dylematów, które pojawiają się w obrębie turystyki kulturowej. W tekście krytycznej analizie poddano niewłaściwe zachowania uczestników turystyki kulturowej (których z tej racji nie należy nazywać turystami kulturowymi), które wpisują się w nurt turystyki etnicznej, eventowej kultury popularnej, dziedzictwa kulturowego, religijnej, tanatoturystyki oraz turystyki slumsowej i seksualnej. Przedstawiono także najczęstsze błędy popełniane przez organizatorów turystyki kulturowej.

Słowa kluczowe


etyka; turystyka kulturowa; turystyka moralna; zagrożenia etyczne; świadome podróżowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borzyszkowski J., 2011, Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki, „Turystyka Kulturowa” nr 1, s. 19

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Buczkowska K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, ss. 91-118

Buczkowska K., 2011, Cultural Tourism – Heritage, Arts, Creativity, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Gawrycki M. F., 2011, Podglądając Innego. Polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Globalny Kodeks Etyki w Turystyce, 1999, http://www.umww.pl/pub/uploaddocs/biura-podrozy- globalny-kodeks-etyki.1346222157.pdf

Godlewski G., Wereszczuk M., 2010, Turystyka erotyczna – funkcja czy dysfunkcja współczesnego sektora podróży, „Polish Journal of Sport and Tourism” 17/2010, s. 11

Góral A., 2012, Zarządzanie miejscami kultu religijnego w kontekście rozwoju turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” nr 1, ss. 19-34

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011

Kazimierczak M., 2011, Etyka biznesu w turystyce, [w:] A. Wartecki (red.), Vademecum menedżera turystyki i rekreacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Kęcel N., 2012, Turystyka slumsowa, praca magisterska napisana pod opieką dr K. Buczkowskiej, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu

Kultur and Tourismus in den neuen Ländern – eine Untersuchung am Beispiel der kulturellen Leuchttürme und Gedächtnisorte, 2002, “Culture Concept (CDCC)“ Dr. Cornelia Dümcke für Beaftragter der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur and der Medien (BKM), Berlin

Ma B., 2010, A Trip into the Controversy: A Study of Slum Tourism Travel Motivations, University of Pennsylvania, ScholarlyCommons - Undergraduate Humanities Forum 2009-2010: Connections Undergraduate Humanities Forum Research Fellows

MacCannell D., 2002, Turysta: nowa teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa

Malchrowicz-Mośko E., 2012, Etyka turystyki kulturowej, praca dyplomowa napisana pod opieką P. Juchacza, Instytut Filozofii UAM w Poznaniu

Matusik P., 2012, Turystyka historyczna, „Uważam Rze” nr 32(80)/2012, ss. 87-90

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. Kul- Tour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Formy organizacji militarnej turystyki kulturowej w Polsce, w: T. Jędrysiak, A. Mikos v. Rohrscheidt, Militarna turystyka Kulturowa, PWE, Warszawa, s. 185-250

Szmygin B., 2006, Kazimierz Dolny – turystyka i jej wyzwania dla ochrony dziedzictwa, „Spotkania z Zabytkami” nr 12, ss. 3-7

Tanaś S., 2009, Tanatoturystyka, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, ss. 266-287

Tourism at World Heritage Sites: The Site Manager’s Handbook, 1994, The ICOMOS Committee on Cultural Tourism, World Tourism Organization, Madrid

Urbaniak A., 2012, Perspektywy rozwoju turystyki kulturowej na Syberii na przykładzie Republiki Ałtaju, „Turystyka Kulturowa” nr 4, ss. 5-22

www. directcinemalimited.com (dostęp z października 2012)

www.abckambodza.pl (dostęp z października 2012)

www.debata.olsztyn.pl (dostęp z października 2012)

www.dwutygodnik.com/artykul/3925 (dostęp z października 2012)

www.favore.pl (dostęp z października 2012)

www.natemat.pl/25501,turysto-f-off-wazny-projekt-czy-glupia-prowokacja (dostęp z października 2012)

www.petapixel.com/2012/08/23/french-tourists-given-jail-terms-in-sri-lanka-for-kissing-buddha- photos/ (dostęp z października 2012)

www.podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,5576318,Turystyka_slumsowa.html (dostęp z października 2012)

www.rp.pl/artykul/706827,949652-Turystyka-odpowiedzialna-korzystna-dla-wszystkich.html (dostęp z października 2012)

www.rp.pl/artykul/706833,952801-Turystyka-odpowiedzialna---tak--ale-z-glowa.html?p=1 (dostęp z października 2012)

www.tygodnik.onet.pl/0,54980,tanatoturystyka,komentarz.html www.wsiz.rzeszow.pl (dostęp z października 2012)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Karolina Buczkowska, Ewa Malchrowicz-Mośko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642