Czytanie miasta - idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi.

Marta Wawrzyniak

Abstrakt


Literatura i jej twórcy są inspiracją do szczególnych podróży kulturowych. Jest to zjawisko

powszechne na świecie, a coraz prężniej rozwijające się w Polsce. Celem turystyki literackiej

są miejsca utrwalone w dziełach, jak również te związane z życiem autora. Przestrzeń

literacka i literatury są ciekawą inspiracją do kreowania kulturowego produktu turystycznego.

Czytanie miasta może doprowadzić do odkryć nowych, często mitycznych miejsc. Turystyka

literacka na świecie jest ważnym i silnie rozwijającą się częścią turystyki kulturowej,

natomiast w Polsce jest zjawiskiem nowym, jednak zauważalne są powstające produkty

turystyczne. W artykule przedstawiono propozycję kompleksowej oferty literackich

produktów turystycznych dla Łodzi. Określono dla nich wymiary produktu turystycznego

oraz sporządzono analizę SWOT.


Słowa kluczowe


turystyka literacka; kulturowy produkt turystyczny; Łódź

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bradbury M., (red.), 2002, Atlas literatury, Prószyński i S-ka, Warszawa

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo AWF

Poznań

Buczkowska K., 2009, Literatura podróżnicza faktu niedocenianą niszą turystyki literackiej,

„Turystyka Kulturowa”2009, nr 1

Budziarek M., red., 2003, Bronisław Wilkoszewski Widoki Miasta Łodzi, Wydawca

Księgarnia-Antykwariat „Nike”, Łódź

Czapińska W., 2002, Magiczne miejsca literackiej Europy, Wydawnictwo Europa, Wrocław

Godula-Węcławowicz R. (red), 2008, Miasto w obrazie, legendzie, opowieści, Polskie

Towarzystwo Ludoznawcze Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Jarzyński E., 1972, Tajemnice starych kamienic, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź

Jędrzejczyk D., 2004, Humanistyczne oblicze miasta, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt Turystyczny albo jak organizować

poznawanie świata, Podręcznik, Wydawnictwo UŁ, ŁódźTurystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 3/2010 (marzec 2010)

Lasociński D., Koliński M., 1996, Łódź. Przewodnik, Wydawnictwo Piątek Trzynastego,

Łódź

Madurowicz M., 2004, Absolutny wymiar przestrzeni miejskiej

[w]: Humanistyczne oblicze miasta, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał, Perspektywy,

KMB DRUK, Gniezno

Paluszkiewicz M., 1999, Szlakiem eksponatów , „Wprost” 1999, nr 26

Reymont W.S., 1965, Ziemia Obiecana, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Singer I.J., 1992, Bracia Aszkenazy, Wydawnictwo Sagitta, Warszawa

Smith M., 2003, Issues in cultural tourism studies, Routledge Taylor&Francis Group

Stelmachowska M., 2008, Turystyczny szlak Literacki Juliana Tuwima w Łodzi, praca

magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Dziegieć, Uniwersytet

Łódzki, Łódź

Tuwim J. , 1991, Poezje, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin

Tuwim J., 1978, Kwiaty polskie, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,

Warszawa

Wyszowska I., Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy, „Turystyka

Kulturowa” 2008, nr 1

Zmyślony P., 2001, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego „Problemy

turystyki” 2001, nr 1-2

Zeidler-Janiszewska A., (red.), 1997, Pisanie miasta – czytanie miasta, Fundacja Humaniora,

Poznań

www.artur.waw.pl

www.gadank.pl

www.hpfantrips.com

www.novelexplorations.com

www.pomorska.pl

www.versobooks.com/verso_info/excerpts/moretti_atlas_excpt.shtml - Moretti F., 1999, Atlas

of the European Novel 1800-1900, Verso

www.visitbritain.pl

www.waltour.pl

http://dziennikturystyczny.pl/2009/08/lubisz-czytac-wynajmij-pokoj-w-hotelu-literackim/

www.filmowalodz.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.334

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marta Wawrzyniak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642