Fiesty hiszpańskie – jeszcze święta lokalne, czy już tylko atrakcje dla turystów?

Ewa Malchrowicz-Mośko, Karolina Buczkowska

Abstrakt


Fiesty hiszpańskie – oprócz tego, że stanowią swoiste święta lokalne mieszkańców poszczególnych regionów kraju, znajdują się także wśród licznie odwiedzanych atrakcji turystycznych. W artykule zaprezentowana jest istota tych eventów, 10 najważniejszych i najciekawszych fiest oraz dokonana jest analiza ich specyfiki, prowadząca do konkluzji, że fiesty hiszpańskie – mimo swej szerokiej komercjalizacji i uturystycznieniu – pozostały nadal znaczącymi świętami lokalnymi.


Słowa kluczowe


Fiesta; turystyka kulturowa; turystyka eventowa; atrakcja turystyczna; Hiszpania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF, Poznań

Buczkowska K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa, [w:] Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, monografia wyd. AWF Poznań

Collins Essential English Dictionary, 2006, 2nd edition, HarperCollins Publishers

Collins Essential Thesaurus, 2006, 2nd edition, HarperCollins Publishers

Dubisz S., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa

Grad J., 1997, Zabawa jako zjawisko kulturowe, [w:] Zamiara K. (red.), Szkice o partycypacji kulturowej, Wyd. Fundacji HUMANIORA, Poznań

Jafari J. (red.), 2000, Encyclopedia of tourism, Routledge, London.

Kazimierczak M., 2009, W poszukiwaniu autentyczności turystyki kulturowej, [w:] Lewandowska-Tarasiuk, Krawczyk Z., Sienkiewicz J. W. (red.), Człowiek w podróży, Almamer WSE, Warszawa

Kernerman English Learner’s Dictionary, 2008, K Dictionaries Ltd and partners

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www.slownik-online.pl/kopalinski/6B1F3AEFF797006A412565CC006962 F7.php

Kurek K., 2008, Hiszpania – cuda świata. 100 kultowych rzeczy, zjawisk, miejsc, Warszawa

Lorent R., Nochebuena i inne fiesty hiszpańskie, 24.XII.2009, www.mojeopinie.pl, data dostępu: marzec 2010

Malchrowicz E., 2009, Fiesty Półwyspu Iberyjskiego. Turystyka kulturowa w Hiszpanii i Portugalii – analiza zjawiska, , praca magisterska napisana na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, maszynopis

Różycki P., 2009, Zarys wiedzy o turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków

Sawala K., Krawczyk W., Bednarski J., Wielkie fiesty Europy. Przewodnik etnoturystyczny, Oficyna Wydawnicza „Atena”, Poznań 2005

Szymański T., 2008, brak tytułu artykułu, „Świat i ludzie”, nr 40, Warszawa,

The American Heritage Dictionary of the English Language, 2000/2003, 4th edition, Houghton Mifflin Company

Todo Andalucia, Colección Todo España

www.cafebabel.com, data dostępu: marzec 2010

www.es.wikipedia.org, data dostępu: marzec 2010

www.esp.andalucia.com, data dostępu: marzec 2010

www.fallasfromvalencia.com, data dostępu: marzec 2010

www.hemmy.net, data dostępu: marzec 2010

www.sanfermin.com, data dostępu: marzec 2010

www.spanish-fiestas.com, data dostępu: marzec 2010

www.spanish-fiestas.com, data dostępu: marzec 2010

www.spanishincadiz.com, data dostępu: marzec 2010

www.tomatina.net, data dostępu: marzec 2010

www.trivago.pl/valencia-73129/regularne-wydarzenia-swieta/las-fallas-151678/opinie-o347153, data dostępu: marzec 2010

www.wikipedia.org, data dostępu: marzec 2010

Zaborowska J., 2008, Hiszpania – Podróże marzeń, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Ewa Malchrowicz-Mośko, Karolina Buczkowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642