Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Opracowanie koncentruje się na zachowanym dziedzictwie średniowiecznych obiektów

obronnych w Polsce oraz jego wykorzystaniu do celów turystycznych. Po przedstawieniu

powodów zajęcia się problematyką oraz zastosowanych metod i narzędzi analitycznych

ukazany został krótki zarys dziejów tej grupy obiektów na ziemiach polskich oraz zestawienie

różnych typów historycznych zamków. Następnie autor analizuje ich potencjał turystyczny

oraz różnorodne formy turystyki kulturowej, w ramach których te obiekty stanowią cele

wypraw lub krótkiego pobytu turystów. Przeprowadzona w ostatniej części analiza oferty

wybranych polskich zamków dokumentuje dokonującą się specjalizację na określone typy

wypraw i profile turystów.


Słowa kluczowe


historyczne zamki; turystyka kulturowa; turystyka tematyczna; turystyka żywej historii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogdanowski J. (1996), Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do

Westerplatte, PWN, Warszawa-Kraków

Guerquin G. (1984), Zamki w Polsce, Arkady, Warszawa

Komorowski P., Kurkowski J. (2008), Zamki, turnieje, rycerze, Hachette, Warszawa

Matusik J., Miszalski J. (2008), Polska. Mapa Zamków, PPWK, Warszawa-Wrocław

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 6/2010 (czerwiec 2010)

Mikos von Rohrscheidt A. (2006), Polska dla Turysty, KulTour.pl , Poznań

Mikos von Rohrscheidt A. (2008) Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy,

GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A. (2009), Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz

postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, [w:] A. Stasiak [red.], Kultura i Turystyka. Razem,

ale jak? WSTH, Łódź, s. 201-227

Reinke J. (2009), Burgendatenbank, Oberhausen, www (Dostęp: 17 09.2009)

Smoczyński J. (2009), Zamki, carta blanca, Warszawa

Steinecke A. (2007), Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven,

Oldenbourg Verlag, München/Wien

Szewczykowie I. i R. (2008), Szlaki turystyczne, carta blanca, Warszawa

Stępińska K. (1977), Pałace i zamki w Polsce dawniej i dziś, KAW, Warszawa

www.frombork.art.pl (dostęp: 12 i 13.09.2009)

www.zamekryn.pl (dostęp: 12.09.2009)

www.zamek-ogrodzieniec.pl (dostęp: 11.09.2009)

www.zamek.malbork.pl (dostęp: 10 i 16.09.2009)

www.burgendaten.de/statistics/types.php?country=2 (Burgendaten 2009 – statystyki

historycznych budowli na terenie Europy) (dostęp: 17.09.2009)

www.zamkiobronne.pl (dostęp z 16.09.2009)

www.hotele.zamkowe.pl (dostęp 18.09.2009)

Hrad Karlstejn: www.hradkarlstejn.cz/home2 (dostęp: 25.09.2009)

Spissky Hrad: www.spisskyhrad.sk (dostęp: 25.09.2009)

Parador: www.paradores-spain.com (dostęp 25.09.2009)

Ruthin: www.ruthincastle.co.uk (dostęp: 22.09.2009)

Oberwesel: www.burghotel-schoenburg.de (dostęp: 22.09.2009)

Quedlinburg: www.quedlinburg.de/index.php?id=118057000050 (dostęp: 23.09.2009)

Esztergom: www.frommers.com/destinations/esztergom/2695_indattr.html (dostęp:

09.2009)

Rheinburgen: www.rheinreise.de/Rheinburgen.html (dostęp: 19.09.2009)

Mittelrhein: www.mittelrhein-lichter.de (dostęp: 21.09.2009)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos v. Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642