Korzystanie ze źródeł internetowych do publikacji naukowych

Marek Nowacki

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów

Czy możemy w publikacjach naukowych z dziedziny turystyki (kulturowej) bezkrytycznie korzystać ze źródeł internetowych (a zwłaszcza z wikipedii)?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marek Nowacki


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642