Turystyka kulturowa na obszarze Szwajcarii

Izabela Lipińska

Abstrakt


Artykuł prezentuje potencjał Szwajcarii w kontekście turystyki kulturowej.

Autorka ukazuje podstawowy produkt turystyczny i jego dostępność dla potencjalnego polskiego turysty indywidualnego i zbiorowego. Omawia warunki przyrodnicze i polityczne,

które mają wpływ na atrakcyjność turystyczną Szwajcarii. Przedstawia rys historyczny

państwa oraz proces kreowania produktu turystycznego wraz ze wskazaniem początków

turyzmu. W dalszej kolejności autorka dokonuje analizy występujących typów turystyki

kulturowej oraz próby oceny atrakcyjności badanego kraju.


Słowa kluczowe


Konfederacja Szwajcarii; federacja; turystyka kulturowa; przestrzeń Turystyczna; regionalizacja turystyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baribuła S.,1998, O Szwajcarii prawie wszystko, Warszawa

Blacksell M., 2008, Geografia polityczna, Warszawa

Byron G.(tłum. F. Morawski), 1925, Więzień Czyllonu, Poznań-Wilno-Zakopane

Geografia Powszechna Europy Zachodniej, 2000, Muza, Warszawa

Kruczek K.,2008, Europa. Geografia Turystyczna. Kraków

Mikos von Rohrcheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy.

Gniezno

Surdel T., Renzo Piano zaprojektował Centrum Paula Klee, „Gazeta Wyborcza” z dnia 21.06.

r

www.about.ch/geography

www.cia.gov/library/publications/teh-world-fact-book

www.en.wikipedia.org

www.kunstmuseumbasel.ch

www.mojaszwajcaria.pl

www.myswitzerland.com

www.patekmuseum.com

www.paulkleezentrum.ch

www.sac-cah.org

www.swisshotels.com

www.wikipedia.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Izabela Lipińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642