Poznańskie felietony XIX wieku jako znaczące źródło do badań nad dziejami miasta i dla związanej z nim turystyki kulturowej. (na przykładzie „Listów Wojtusia z Zawad” Marcelego Mottego)

Izabela Wyszowska

Abstrakt


Celem artykułu jest zaprezentowanie gatunku publicystycznego jakim jest

felieton, rozwijający się od czasów Oświecenia, jako cennego źródła wiedzy, przydatnego w

badaniach historycznych i w turystyce kulturowej zarówno dla organizatorów turystyki

kulturowej jak i samych turystów.


Słowa kluczowe


Felieton; felietonistyka wielkopolska; list; turystyka kulturowa; formy turystyki kulturowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobrowska B. 1999, Bolesław Prus – mistrz pozytywistycznej kroniki, Białystok

Danysz A., 1898, Ś. p. Marceli Motty, „Dziennik poznański” nr 208-240 (odbitka w całości)

Data J., 1974, Z dziejów felietonistyki wielkopolskiej, [w]: Wokół zagadnień publicystyki

literackiej, red. J. Data, Gdańsk

Data J., 1975, Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskim w latach

-1870, Warszawa-Poznań

Data J., 1996, Kraszewski i Wielkopolska, [w]: Kraszewski – pisarz współczesny, red. E.

Ihnatowicz, Warszawa

Eckstein E., 1875, Kilka ustępów z historii felietonu, „Tygodnik Ilustrowany” nr 404

Felietoniści, 1871, „Przegląd Tygodniowy” nr 40

Golenia T., 1976, Felietoniści poznańscy 2 poł. XIX wieku, Poznań (maszynopis)

Grot Z., 1950, Dzieje sceny polskiej w Poznaniu 1782-1869, Poznań

Gumkowski M., 2002, Felieton, [w]: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red J.

Bachórza, A. Kowalczykowej, Warszawa

Jankowski Cz., 1965, Felietonista, [w]: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura

polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. I, Warszawa

Konieczny J., 1992, Wielkopolskie listy do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Rekonesans, w:

Pochylmy się nad Józefem Ignacym Kraszewskim, red. M. Łojek, Bydgoszcz

Książka Jubileuszowa Dziennika Poznańskiego 1859-1909, Poznań 1909

Kurier Poznański 1929, nr 257, 265, 269, 271, 273

Listy Wojtusia z Zawad, 1983, oprac. z. Grota i T. Nożyńkiego, Warszawa

Listy z Poznania. Wybór felietonów z drugiej połowy XIX wieku, 1988, oprac. J. Data, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy,

Gniezno

Nizio K.,1993,Wstęp[w]: Józef Łoś, Na paryskim i poznańskim bruku. Z pamiętnika

powstańca, tułacza i guwernera 1840-1882, Kórnik

Paluszkiewicz M., 1955, Przyczynki do słownictwa wielkopolskiego, „Język Polski”,

R.XXXV

Piotrowska M., 2000, Poznańska wiosna lubowników sceny, KMP nr 3

Prus B., 1956, Kroniki, t. I, cz. I, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa

Trzeciakowski L., 2002, Marceli Motty wyrusza na wojnę przeciwko modnisiom poznańskim i

co z tego wynikło, KMP nr 4

Wyszowska I., 2006, Kontakty Marcelego i Władysława Mottych z Józefem Ignacym

Kraszewskim w świetle zachowanej korespondencji, [w]: Europejskość i rodzimość.

Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, pod red. W. Ratajczaka i T.

Sobieraja, Poznań

Wyszowska I., 2008, Marceli Motty (1818-1898), poznański nauczyciel, felietonista i

pamiętnikarz, Poznań

Wyszowska I., 2008, Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy, „Turystyka

Kulturowa”, nr 1


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Izabela Wyszowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642