Na ile zachowały aktualność opinie o braku rzeczywistej możliwości kontaktu z tzw kulturowym autentykiem w turystyczno-podróżniczym doświadczeniu.

Michał Jarnecki

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów

Na ile zachowały aktualność opinie Levi Straussa, MacCannella czy Boorstina o braku
rzeczywistej możliwości kontaktu z tzw. kulturowym autentykiem w turystyczno-podróżniczym
doświadczeniu i czy są możliwe wyjątki od tej mało optymistycznej wizji?
Jeżeli tak, to jakie byłyby tego warunki?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Jarnecki


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018. ISSN 1689-4642