Ośrodki koncentracji ruchu turystycznego i pielgrzymkowego na przykładzie Taizé

Paweł Różycki, Aneta Sowa

Abstrakt


W artykule dokonano charakterystyki miejscowości Taizé, leżącej na terenie

Francji. Przedstawiono ją jako ośrodek koncentrujący ruch turystyczny i pielgrzymkowy.

Istotną częścią opracowania jest prezentacja problematyki metodologicznej. W pierwszej

części zarysowano historię wspólnoty oraz rozwoju ruchu religijnego. Skupiono się przede

wszystkim na postaci Brata Rogera, który był założycielem znanej już na całym świecie

wspólnoty. Dla rozwoju turystyki i pielgrzymowania duże znaczenie ma położenie

geograficzne Taizé i dostępność komunikacyjna, na które również zwrócono uwagę.

Podobnie scharakteryzowano obiekty należące do Wspólnoty z Taizé wraz z infrastrukturą

pielgrzymkową. Historia i charakterystyka Spotkań Młodych w Taizé oraz motywy wyjazdów

uczestników tych spotkań są zasadniczym przedmiotem badań opisanych w artykule.

Przyjazdy młodych są podstawowym segmentem osób przybywających do miejscowości.

Badania nie wyczerpują jednak tematu wszystkich przyjazdów do Taizé. Są jednak ważnym

przyczynkiem do scharakteryzowania Taizé jako ośrodka ruchu turystycznego i

pielgrzymkowego.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka religijna; pielgrzymowanie; motywy podróży; Wspólnota z Taizé

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andryszczak A., Taizé – Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię, „ Peregrinus Cracoviensis”, UJ,

Kraków, Zeszyt 16, 2005

Brat Alois, List 2010 List z Chin, [w:] List z Taizé, nr 266, wydanie specjalne, Ateliers et Presses

de Taizé 71250, Taizé, France

Brat Alois, List 2009 List z Kenii, [w:] List z Taizé, nr 262, wydanie specjalne, Ateliers et Presses

de Taizé 71250, Taizé, France

Brat Alois, List 2008 List z Cochabamby, [w:] List z Taizé, nr 258, wydanie specjalne, Ateliers et

Presses de Taizé 71250, Taizé, France

Brat Alois, List 2007 List z Kolkaty, [w:] List z Taizé, nr 252, wydanie specjalne, Ateliers et

Presses de Taizé 71250, Taizé, France

Brat Roger, przeor Taizé, Niech twoje święto trwa bez końca Zapiski (1969-1974), przeł. A.

Szymanowski, brat Marek z Taizé, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982

Brat Roger z Taizé, Jego miłość jest ogniem, przeł. A. Foltańska, Księgarnia św. Jacka, Katowice

Brat Roger z Taizé, Miłość ponad wszelką miłość – Źródła Wspólnoty z Taizé, Księgarnia

Świętego Wojciecha, Poznań 1991

Brat Roger z Taizé, Modlić się w ciszy serca, przeł. Bracia z Taizé, Wydawnictwo Księży

Marianów MIC, Warszawa 2007

Brat Roger z Taizé, Pokój serca, przeł. M. Prussak, Wydawnictwo Księży Marianów MIC,

Warszawa 2009

Brat Roger z Taizé, Zachować we wszystkim pokój serca, przeł. M. Prussak, Wydawnictwo

Księży Werbistów VERBINUM, Warszawa 1995

Brat Roger z Taizé, Źródła z Taizé – Bóg chce naszego szczęścia, przeł. Taizé Pallottinum,

Poznań 2001

Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF, Poznań 2008

Clément O., Szukanie sensu życia, przeł. M. Prussak, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1999

Clément O., Taizé Poszukiwanie sensu życia, przeł. M. Prussak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

Poznań 2009

Escaffit J., Rasiwala M., Storia di Taizé, przeł. Fucci V., Lindau, Turyn 2008

Francja, Wiedza i Życie, Warszawa 2001

Francja Podróże marzeń, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Mediaprofit, Warszawa 2005

Gaworecki W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

González-Balago J. L., Taizé – Frére Roger Suche nach Gemeinschaft, Herder, Freiburg 1978

Joly Ch., Modlimy się w Taizé z Bratem Rogerem, przeł. M. Prussak, Wydawnictwo Księży

Werbistów Verbinum, Warszawa 1997

Jackowski A., Pielgrzymowanie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004

Jackowski A., Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Kraków 2003

Jaklewicz T., Brat całego świata, „Gość Niedzielny” 2005, nr 35

Kasica A., Nęcek R., 24 godziny nadziei, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji

Krakowskiej, Kraków 2006

Madejczyk D., Bóg przyjmuje wszystkich. Brat Alois odpowiada na pytania młodzieży,

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2009

Modlimy się wspólnie, słowem i śpiewem, Taizé, przeł. M. Żórawska, Wydawnictwo „Quo

Vadis?”, Poznań 1992

Nientiedt K., Taizé – Weldorf für innere Abenteuer, Herder, Freiburg 2006

Nowakowska K., Wyjazdy „Taizé” – spotkać się z bogiem czy zwiedzić miasto – próba analizy

motywów wyjazdów uczestników europejskich spotkań młodych organizowanych przez

ekumeniczną wspólnotę Taizé, praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. prof.

nadzw. AWF Matuszyka A., Kraków 2004

Pasek Z. (red.), Miejsca święte. Leksykon, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997

Paupert J., Taizé i kościół jutra, przeł. A. Pilorz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1969

Przecławski K., Człowiek a turystyka Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1996

Robinson M., Miejsca święte, szlaki pątnicze. Antologia pielgrzymowania, przeł. A. Urbańska i A.

Wichłacz, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2002

Rożek T., Przeżyć, poznać, posmakować, „Podróże. Magazyn Turystyczny”, 2000, nr 8

Różycki P., Turystyka religijna i pielgrzymkowa, [w:] Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A.

(red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF Poznań 2009a

Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2009b

Różycki P., Motywy i cele uprawiania turystyki religijnej na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa,

[w:] Dziubiński Z. (red.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, SALOS i AWF,

Warszawa 2008a

Różycki P., Pielgrzymowanie - ewolucja celów i form od starożytności do współczesności. [w:]

Kazimierczak M. (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF,

Poznań 2008b

Spink K., Brat Roger Założyciel Taizé, przeł. A. Turowiczowa, Znak, Kraków 2007

Souden D., Pielgrzymki Dwadzieścia podróży duchowych, przeł. P. Cieśla, Bellona, Warszawa

Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,

Warszawa 2008

Wspólnota z Taizé (red.), Wybrać miłość. Brat Roger z Taizé 1915-2005, przeł. M. Prussak,

Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2008

Zatyka M., Zatyka M., Ekumeniczna Wspólnota z Taizé, Apostolicum, Ząbki 1999


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Paweł Różycki, Aneta Sowa


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642