W poszukiwaniu autentyczności kulturowej w relacjach ludności marokańskiej z turystami

Joanna Skowrońska

Abstrakt


Artykuł traktuje o poszukiwaniach autentyczności kulturowej ludności Maroka – „kraju

zachodzącego słońca” w perspektywie rozwijającej się w niebywałym tempie turystyki.

Część pierwsza artykułu zawiera krótką charakterystykę wybranych aspektów niezwykle

barwnej kultury Maroka. Dalej ukazane są najważniejsze przyczyny zaniku prawdziwego

oblicza kraju, opanowanego przez przemysł turystyczny, dążącego do lepszej przyszłości i

zaistnienia na rynku światowym. Próba dostosowania się do reguł narzuconych przez „pęd

dzisiejszych czasów”, często wiąże się z pewnym poświęceniem, utratą istoty tożsamości i

odrębności. W części kolejnej artykułu poruszona jest kwestia etyki w turystyce. Konkretne

przykłady pomogą zobrazować jakie postawy etyczne widoczne są w relacjach pomiędzy

Marokańczykami a przybywającymi turystami. Następnie przedstawione zostało zjawisko

folkloryzacji oraz kulturowego „show” dla turystów, będące wyrazem zaniku autentyczności

kulturowej. W ostatniej części artykułu pojawia się analiza badań ankietowych

przeprowadzonych wśród ludności marokańskiej, badających stopień zaniku tradycji i

tożsamości oraz stosunek mieszkańców do rozwijającej się w galopującym tempie turystyki.


Słowa kluczowe


Autentyczność; kultura; turystyka kulturowa; Maroko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, wyd. Sic!, Warszawa 2000

Burszta W.J., Antropologia kultury, wyd. Zysk i S-ka , Poznań 2008

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna, wyd. nauk. PWN, Warszawa 2009

Czerny M., Łuczak R., Makowski J., Globalistyka, procesy globalne i ich lokalne

konsekwencje, wyd. nauk. PWN, Warszawa 2007

Chegraoui K., Développement et réanimation culturelle au Maroc. Approche critique d’une

expérience locale.Le cas du festival (moussem) des fiançailles d’Imilchil, Rabat 2009

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, wyd. nauk. PWN, Warszawa 2001

Grad J., Mamzer H., Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, wyd.

nauk. UAM, Poznań 2004

Hunter F. R., Promoting Empire: The Hachette Tourist in French Morocco 1919-1936,

“Middle Eastern Studies”, no. 43/4, July 2007, pp.579-591

Isański J., Autentyczność przyjemności. Autentyczność pamiątki turystycznej, seria

„Kulturoznawstwo”, nr 2: Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze, wyd. nauk.

UAM, Poznań 2005

Kapiszewski A., Świat arabski w procesie przemian, Kraków 2008

Kazimierczak M., 2009, W poszukiwaniu autentyczności turystyki kulturowej, [w:]

Lewandowska-Tarasiuk, Krawczyk Z., Sienkiewicz J. W. (red.), Człowiek w podróży,

Almamer WSE, Warszawa

Magazyn „Abwab Al Maghreb”, nr 4 lipiec/sierpień 2008

Janus Ł., artykuł na temat Maroka, Magazyn Podróżników „Globtroter”, nr 13/2007

Ożarowski R., Świat arabski wobec globalizacji na początku XXI wieku. Zarys problematyki,

Kraków 2008

Pieprzak K., Ruins, Rumors and Traces of the City of Brass: Moroccan Modernity and

Memories of the Arab Global City, Research in African literatures, Vol. 38, No. 4, winter

Przecławski K., Etyczne podstawy turystyki, wyd. Albis, Kraków 1999

Urry J., Spojrzenie turysty, wyd. nauk. PWN, Warszawa 2007

Wielka Historia Świata, encyklopedia 12-tomowa, praca zbiorowa, wyd. Fogra, Kraków 2005
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v8i0.364

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Joanna Skowrońska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642