Europeizacja turystyki kulturowej na przykładzie Gdańska

Magdalena Dudzińska

Abstrakt


 

Niniejszy tekst prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach
projektu LINEE, współfinansowanego przez Komisję Europejską i zajmującego się
wielojęzycznością w Europie. Badania będące przedmiotem sprawozdania koncentrują się w
szczególności na europeizacji turystyki kulturowej w Gdańsku w kontekście członkostwa
Polski w Unii Europejskiej (WP1a „Europeanization and the reshaping of cultural tourism and
cultural industry”). Nacisk położony jest na następujące aspekty: polityka w turystyce
kulturowej w Gdańsku, networking oraz polityka językowa w turystyce kulturowej jako
wskaźniki europeizacji.


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Dudzińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642