Zarządzanie miejscami kultu religijnego w kontekście rozwoju turystyki kulturowej

Anna Góral

Abstrakt


Rozważania przedstawione w niniejszym artykule koncentrują się wokół zagadnienia wpływu rozwoju turystyki na proces zachowania i przekazywania duchowych wartości miejsc kultu religijnego na przykładzie wybranych zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Refleksje oparte zostały na analizie dostępnej literatury przedmiotu połączonej z badaniami nad zarządzaniem turystyką kulturową w miejscach sakralnych i świętych, wpisanych na wspomnianą wyżej listę. Celem badań – w których pod uwagę wzięto kościoły, świątynie i nekropolie – było zrozumienie, w jaki sposób rozwój turystyki kulturowej wpływa na duchowy charakter świętych miejsc Światowego Dziedzictwa i jakie metody ochrony są podejmowane w celu uniknięcia utraty ich sakralnego wymiaru. Dodatkowo, celem niniejszego projektu było zbadanie, czy i w jaki sposób turystyka stymuluje zachowanie i przekazywanie duchowych wartości sakralnych zabytków. W oparciu o wnioski z analizy zebranych danych zostały zaproponowane sposoby ochrony niematerialnego charakteru sakralnych obiektów przez zagrożeniem gwałtownego rozwoju turystyki, gwarantujące jednocześnie zrównoważony rozwój turystyki kulturowej w tych miejscach.

Słowa kluczowe


Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO; miejsca sakralne; turystyka kulturowa; zarządzanie dziedzictwem kulturowym; zarządzanie turystyką

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bendix, R. (2009). Heritage between economy and politics, in L. Smith & N. Akagawa (eds): Intangible heritage: Routledge, London, New York, pp.253-269

Bennet, M.M. (1997). Heritage marketing: the role of information technology, Journal of Vacation Marketing July 3(1997) vol. 3, 272-280

Bowitz, E. and Ibenholt, K. (2009). Economic impact of cultural heritage – research and perspectives, Journal of Cultural Heritage 10 (2009), 1-8

Bronski, K. (2006). Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenia polskie doby transformacji (po 1989 r.). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 706, s. 7-26

Carmichael, D. (ed) (1998). Sacred sites, sacred places, Routledge, London, New York

Dallen, T. (2007). The Heritage Tourist Experience, Ashgate Publishing Group, Surrey

Dioko, L.A.N. and Gujadhur T. (2008). Packaging Heritage for Tourism: Modelling the Effects on the Practice and Transmission of Intangible Heritage, retrieved January 15, 2010 from http://ictlconference.googlepages.com/67.Leonardo.Dioko.RP.pdf

Drost, A. (1996). Developing sustainable tourism for world heritage sites, Annals of Tourism Research 2 (1996), 479-484

Edson, G. (2004). Heritage: pride or passion, product or service?, International Journal of Heritage Studies 4 (2004), 333-348

El-Hakim, S.F. et al. (2004). Deatiled 3D reconstruction of large-scale heritage sites with integrated techniques, Computer Graphics and Applications, IEEE 3(2004), 21-29

Engelhardt, R. (2005). Culturally and ecologically sustainable tourism development through local community management, in A. Hooper (ed), Culture and Sustainable Development in the Pacific, Asia Pacific Press, Canberra, pp. 174-186

Echtner. Ch. and Brent Ritchie, J.R. (2003). The Meaning and Measurement of Destination Image, The Journal of Tourism Studies 1(2003), Vol. 14, 37-48

Githitho, A. N. (2003). The Sacred Mijikenda Kaya Forests of Coastal Kenya and Biodiversity Conservation, in UNESCO The Importance of Sacred Natural Sites for Biodiversity Conservation, rretrieved January 15, 2010 from http://www.sacredland.org/PDFs/Mijikenda_Kaya.pdf

Goeldner, C.R. and Ritchie, B. (2002). Tourism: Principles, Practices, Philosophies, Wiley, New York

Goodrich, J.N. (1977). A new approach to image analysis through multidimensional scaling. Journal of Travel Research, 16(3) 3-7

Hunt, J.D. (1975). Image as a factor in tourism development. Journal of Travel Research, 13(3) (Winter), 1-7

Hurbert, D. (2001). Literary places, tourism and the heritage experience, Annals of Tourism Research 28(2), 312-333

ICOMOS (1999). International Cultural Tourism Charter, retrieved January 20, 2010 from http://www.international.icomos.org/tourism_e.htm

Jackowski, A. (1998). Pielgrzymowanie, Wydawn. Dolnoslaskie, Wroclaw

Levi D. and Kocher S. (2009). Understanding Tourism at Heritage Religious Sites, Focus: Journal of the City and Regional Planning Department 1(2009), 17-21

McCabe, S. and Stokoe, E.H. (2004). Place and identity in tourists’ account, Annals of Tourism Research 3 (2004), vol. 31, 601-622

McKercher, B. and du Cros, H. (2002). Cultural tourism: The partnership between tourism and cultural heritage management, Haworth Hospitality Press, New York

Moscardo, G. (1998). Interpretation and sustainable tourism: Functions, examples and principles, Journal of Tourism Studies 9(1), 2-13

Moutinho, L. (1984). Vacation tourist decision process. Quarterly Review of Marketing (UK), 9 (April), 8-17

Nuryanti, W. (1996). Heritage and Postmodern Tourism, Annals of Tourism Research 23(2), 249-260

Olsen, D. (2006). Management issues for religious heritage attractions, in D. Timothy & D. Olsen (eds) Tourism, religion and spiritual journeys, Routledge, New York, pp. 104-118

Pearce, P.L. (1982). Perceived changes in holiday destinations.Annals of Tourism Research, 9, 145-164

Pedersen, A. (2002). Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers, retrieved January 20, 2010 from http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-113-2.pdf

Presti, O.L and Petrillo, C.S. (2010). Co-management of religious heritage: An Italian case-study, Tourism Reviev 3(2010), vol. 58, 301-311

Ratz, T. and Puczko, L. (2003). A World Heritage Industry? Tourism at Hungarian World Heritage Sites, in M. Gravari-Barbas and S. Guichard-Anguis (eds), Regards Croisés sur le Patrimoine dans le Monde à l’Aube du XXIe Siècle, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris, pp. 467-481

Rosenfend, L. and Morville, P. 2002. IA for the World Wide Web, O'Reilly Media, Cambridge

Schmoll, G.A. (1977). Tourism promotion. London: Tourism International Press

Shackley, M. (2001). Managing sacred sites: service provision and visitor experience, Cengage Learning EMEA, Nottingham

Singh, R.P.B. (2008). Heritage contestation and context of religion: political scenario from Southern Asia, Politics and Religion 1(2008) vol. II, 79-99

Stebbins, R.A. 1996. Cultural tourism as serious leisure. Annals of Tourism Research 23 (1996): 948-950

Stewart, E.J., Hayward, B.M. and Devlin, P.J. (1998). The “place” of interpretation: a new approach to the evaluation of interpretation, Tourism Management 3 (1998), vol. 19, 257-266

Swarbrooke, J. (1994). The Future of the Past: Heritage Tourism into the 21st Century, in: A.V. Seaton (ed). Tourism. The State of the Art, John Wiley & Sons, Chichester, pp. 222-229

Throsby, D. (2003). Economics and culture, University Press, Cambridge

Tunbridge, J.E. and Ashworth, G.L. (1996). Dissonant Heritage: the Management of the Past as a Resource in Conflict, John Wiley & Sons, Chichester

UNESCO (1972). Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, retrieved January 20, 2010 from http://whc.unesco.org/en/conventiontext/

UNESCO (2003). Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, retrieved 30.05.2009 from http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006

Woodside, A.G., & Lysonski, S. (1989). A general model of traveler destination choice. Journal of Travel Research, 17(4) (Spring), 8-14


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Anna Góral


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642