Kulturowy i turystyczny status Sylwestra

Andrzej Bełkot

Abstrakt


W artykule podejmuje się próbę wskazania kulturowego statusu Sylwestra,

zarówno w całokształcie obyczajowych praktyk społecznych, jak i w ramach fenomenu

turystyki kulturowej. Podkreśla się jego powinowactwo z cyklem obchodów karnawałowych,

z którymi najbardziej wiąże go wspólna kategoria służąca ich identyfikacji - ryty przejścia.

Dzięki niej możliwe jest uchwycenie społecznej funkcji sylwestra z pominięciem sensów

symboliczno-kulturowych fundujących go działań obyczajowo-ludycznych.


Słowa kluczowe


stanowisko kulturoznawcze; obyczaj ; społeczna funkcja; turystyka; sylwester; rites de passage (ryty przejścia); tradycja; karnawał

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cocchiara G. (1971) Dzieje folklorystyki w Europie, tłum. W. Jekiel, PIW, Warszawa

Geertz C., (1998), O gatunkach zmąconych, tłum. Z. Łaciński, [w:] Postmodernizm.

Antologia tekstów, pod red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków

Grad J. (1993) Obyczaj a moralność. Próba metodologiczna uporządkowania badań

dotychczasowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Kmita J., (1982), O kulturze symbolicznej, COM UK Ministerstwa Kultury i Sztuki,

Warszawa

Sulima R. (2000), Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego,

Kraków

Tatarkiewicz W., (1970), Historia Filozofii, tom I, PWN, Warszawa,

Turner V., (1982), From ritual to theatre. The human seriousness of play, PAJ Publications,

New York

Turner V., (1997), The Ritual Process: Structure and Anti-structure, ALDINE DE

GRUYTER, New York

Turner V., (2002a), Czy istnieją uniwersalia widowiskowe w micie, rytuale i teatrze, tłum. G.

Janikowski, [w:] Polska Sztuka Ludowa - Konteksty, Nr 3-4, Instytut Sztuki, PAN,

Fundacja Kultury, Warszawa

van Gennep A., (1960), Rites de passage, The University of Chicago Press, Chicago
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v10i0.375

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Andrzej Bełkot

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642