Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Po wyjaśnieniu znaczenia koordynacji i roli koordynatora szlaku tematycznego oraz ustaleniu pożądanego zakresu działań zarządczych, na przykładzie zbadanych szlaków z terenu Polski i europejskiej zagranicy zaprezentowano najczęściej spotykane typy koordynatorów i najpowszechniejsze modele zarządzania szlakami w turystyce kulturowej, wskazano ich mocne i słabe strony oraz sformułowano wnioski odnoszące się do tego zakresu funkcjonowania polskich szlaków tematycznych.

Słowa kluczowe


szlak tematyczny; szlak kulturowy; produkt turystyczny; koordynacja szlaków; zarządzanie szlakiem turystycznym; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Derek M., Kowalczyk A. (2009), Turystyka kulturowa w świetle koncepcji klastra turystycznego, (w:) A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, WSTiH Łódź, s. 33-49

Gaweł Ł., (2011a), Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych, Czasopismo Turystyka Kulturowa nr 1-3, s. 5-19

Gaweł Ł. (2011b), Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, UJ, Kraków

Stasiak A. (2006), Produkt turystyczny – szlak, Czasopismo Turystyka i Hotelarstwo, nr 10, s.9-40

Stasiak A. (2007), Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny?, (w:) P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, materiały z konferencji, ZG PTTK, Warszawa, s.45-54

Steinecke A. (2007), Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenbourg, München/Wien

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005), Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa

Meyer-Cech K. (2003), Themenstrassen als regionale Kooperationen und Mittel zur touristischen Entwicklung. Fünf österreichische Beispiele, Dysertacja doktorska, Universität für Bodenkultur, Wien

Mikos v. Rohrscheidt A. (2008a), Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno (wyd. I)

Mikos v. Rohrscheidt A. (2008b), Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr 2, s 17-32

Mikos v. Rohrscheidt A. (2010), Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A. (2011a), Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, (w:) Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Turystyka Religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (ZN 647), s. 35-57

Mikos v. Rohrscheidt A. (2011b), Szlaki kulturowe jako skuteczna forma tematyzacji przestrzeni turystycznej na przykładzie Niemieckiego Szlaku Bajek, Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr.7-9, s. 84-107

Puczko L., Ratz T. (2007), Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tourism, (w:) G. Richards (red.), Cultural tourism, Global and Local perspectives, The Haworth Hospitality Press, Nowy Jork, s. 131-148

[Amber Route 2011]- oficjalny portal Projektu „Amber Route” - www.amber.com.pl/bursztynowy-szlak/pomorski-szlak-bursztynowy (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Andalusi 2011] – oficjalny portal szlaku kulturowego Rady Europy El legado andalusi - www.legadoandalusi.es (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Beskid Niski 2011] - oficjalny portal Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” - www.beskidniski.org.pl (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Bursztynowy 2011] - strona www Pomorskiego Szlaku Bursztynowego (część trójmiejskiego portalu turystycznego) - www.poznaj3miasto.pl/pl/gdansk_przewodnik/szlaki_turystyczne/amber_route_szlak_bursztynowy (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Cysterski Pomorze 2011] - portal Szlaku Cysterskiego (Pętla Pomorska) www.psc.pomorskie.eu (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Cysterski Rada 2011] - Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego w Polsce - www.szlakcysterski.org/?pokaz=rada_koordynacyjna (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Deutsche Maerchenstrasse 2011 ]- oficjalny portal Niemieckiego Szlaku Bajek -www.deutsche-maerchenstrasse.com (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Drewniana Małopolska 2011] – oficjalny portal Szlaku Architektury Drewnianej (w Małopolsce) - www.drewniana.malopolska.pl (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Drogi Baroku 2011] – oficjalny portal Fundacji i Szlaku Sakralnej Sztuki Barokowej im. M. Willmanna www.drogibaroku.org (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Eisenstrasse 2011] – oficjalny portal Parku Kulturowego „Dolnoaustriacki Szlak Żelaza” www.eisenstrasse.info (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Hanse 2011] - strona koordynatora szlaku „Die Hanse” - www.hanse.org/en/the_hansa/die_hanse_today (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Kaesestrasse 2011] - oficjalny portal Bregenckiego Szlaku Sera - www.kaesestrasse.at (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[PROT 2011] oficjalny portal Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej -www.prot.gda.pl (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Puszcza Zielonka 2011] portal Szlaku Kościołów Drewnianych Wokół Puszczy Zielonka - www.puszcza-zielonka.pl/szlak-kosciolow-drewnianych (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Templariusze 2011] - portal koordynatora Szlaku Templariuszy - www.templariusze.org (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Romański S-A 2011] - portal Szlaku Romańskiego w Sachsen-Anhalt – www.strasse-der-romanik.net (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Suedwest 2011] - portal koordynatora Szlaku Wina Schilcher www.suedweststeiermark.at/essn-trinkn.html (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Szlak Jagielloński 2011] - portal Szlaku Jagiellońskiego - www.szlakjagiellonski.pl (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Szlak Piastowski 2011] - portal koordynatora Szlaku Piastowskiego - www.szlakpiastowski.com.pl (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Szlak Tatarski 2011] - portal Szlaku Tatarskiego- www.szlaktatarski.org (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Via Regia 2011] - - Strona koordynatora Szlaku Via Regia, www.via-regia.org/eng/viaregianetzwerk/nwindex.php (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Zabytki Techniki 2011] portal Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego - www.zabytkitechniki.pl (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)

[Żegluga O-E 2011] portal koordynatora szlaku wodnego Kanał Ostródzko-Elbląski www.zegluga.com.pl (dostęp zweryfikowany 28 sierpnia 2011)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642