„No walk - no work” - o związku sztuki i podróży

Jolanta Skutnik

Abstrakt


Fenomen podróży artystycznej i podróżującego artysty w dziejach historii sztuki nie jest zjawiskiem nowym, podobnie jak związek sztuki z naturą. Jednak współczesne doświadczenia artystycznie definiują ten związek głębiej aniżeli wydawać by się mogło w potocznym oglądzie. Podróżujący artysta (obok innych doświadczeń) to świadek Inności. Doświadczanie Inności w różnorodnych formach artystycznej podróży staje się treścią jego sztuki i motorem wewnętrznej przemiany jego samego. Dlatego rozpatrywanie wartości działań artystycznych jako podróży lub inspirowanych podróżą powinno przenieść się z płaszczyzny estetycznej również na płaszczyznę etyczną. Wówczas ocena i znaczenie takiej twórczości ulegnie znacznemu przewartościowaniu. Zaprezentowane w artykule działania i postawy artystyczne Richarda Longa, Krzysztofa Wodiczki i Sławomira Brzoski zdają się potwierdzać tę tezę.

Słowa kluczowe


sztuka ziemi; sztuka krytyczna; podróż artystyczna; artysta podróżujący

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bourriaud N., 2012, Estetyka relacyjna, przełożył Łukasz Białkowski, MOCAK, Kraków

Brogowski L., 1990, Sztuka i człowiek, WSiP, Warszawa

Hindry A., 1992, Richard Long. Le paysage recommence, „Beaux Arts, nr.104

Kępińska A., 1989, Dyskretna lekcja pokory, czy można jeszcze porozumieć się z naturą? „Projekt”,nr.5, s.33

Kolenda K., 2011, Miasto i wieś. Mapując tożsamość współczesnej sztuki brytyjskiej[w:] http://intertekst.pl/241_artykul.html

Piotrowska R., Walking as art Richarda Longa, „art Papier” 15 kwietnia 8 (200) / 2012 [w:] http//artpapier.com

Rypson P. (red.), 1995, Krzysztof Wodiczko. Sztuka publiczna, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa

Wodiczko K., Royoux J.-H., 1995, Nowe wątki w sprawie obcego [w:] Krzysztof Wodiczko. Sztuka publiczna, Rypson P. (red.), Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, ss. 223-229

Wodiczko K., 1995a, Laska Tułacza [w:] Rypson P. (red.), Krzysztof Wodiczko. Sztuka publiczna, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa

Wodiczko K., 1995b, Rzecznik Obcego [w:] Rypson P. (red.), Krzysztof Wodiczko. Sztuka publiczna, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, s. 231

http//artpapier.com (dostęp zweryfikowany 28.04.2012)

www.richardlong.org/Tex (dostęp zweryfikowany 28.04.2012)

http://brzoska.blog.onet.pl (dostęp zweryfikowany 28.04.2012)

http://www.s-brzoska.pl (dostęp zweryfikowany 28.04.2012)

http://intertekst.pl/241_artykul.html (dostęp zweryfikowany 28.04.2012)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jolanta Skutnik


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642