„Arabska Wiosna”. Socjologiczne spojrzenie na koncepcję rewolucji oraz jej wpływ na ruch turystyczny w Tunezji

Jan Liniany

Abstrakt


Celem artykułu jest próba wyjaśnienia wydarzeń o charakterze rewolucyjnym na przełomie 2010 i 2011 roku w Tunezji. Autor pracy, odwołując się między innymi do koncepcji rewolucji Jamesa Ch. Daviesa oraz Teda Roberta Gurra, analizuje czynniki, które mogły wymiernie wpłynąć na przebieg wydarzeń w kraju, który rozpoczął „Arabską Wiosnę”. Ważne miejsce w rozważaniach zajmuje odszukanie korelacji między masowym ruchem turystycznym a rewolucyjnym zrywem. Krótki przegląd krytycznych teorii turystyki w odniesieniu do zgromadzonych danych z zakresu ruchu turystycznego i poziomu życia w Tunezji jest podsumowaniem pracy.

Słowa kluczowe


„Arabska Wiosna”; turystyka; rewolucja; relatywna deprywacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berger P., 1999, Zaproszenie do socjologii, przełożył Janusz Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Czerep J., 2011, Arabska wiosna nie tylko arabska. [w:] http://geopolityka.org/analizy/1113-arabska- wiosna-nie-tylko-arabska, dostęp: 13.04.2012

Cudny W., 2005, Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w Tunezji, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 8, ss.119-132

Davies Ch. J., 2006, Przyczynek do teorii rewolucji, przełożył Zbigniew Szawarski [w:] Współczesne teorie socjologiczne red. Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Gurr R. T., 2005, Relatywna deprywacja a impuls przemocy, Przełożyła Marta Klekotko [w:] Socjologia. Lektury, red. Kucia M. Sztompka P. wyd. Znak, Kraków

Haszczyński J. 2012. Mój brat obalił dyktatora, wyd. Czarne, Wołowiec

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, wyd. UAM, Poznań

Resinger Y., 2003, Cross-Cultural Behaviour in Tourism: concepts and analysis, wyd. Butterworth- Heinemann, Oxford

Robinson D., 2007, Tunisia. Lonely Planet Country Guide, red. Hole A. wyd. Lonely Planet Publications

Urzędowska M., 2011, To oni wywołali rewolucję, [w:] Gazeta Wolności Słowa wyd. internetowe: http://wyborcza.pl/1,123113,10694268,To_oni_wywolali_rewolucje.html, dostęp 13.04.2012

unwto.org/en/press-release/2011-06-06/unwto-supporting-tourism-tunisia, dostęp: 30.04.2012

www.afriqueavenir.org/en/2011/05/29/poverty-rate-hits-24-7-in-tunisia-says-social-affairs- minister/

www.britannica.com/EBchecked/topic/609229/Tunisia/46621/The-protectorate-1881-1956 dostęp: 22.04.2012

www.econstats.com/weo/CTUN.htm www.ins.nat.tn/en/donnee_conjoncturelle4.php?Code_indicateur=2004140&annee=2006, dostęp:29.04.2012

www.intur.com.pl/trendy.htm#tab5, dostęp: 26.04.2012

media.unwto.org/en/press-release/2011-05-11/international-tourism-first-results-2011-confirm- consolidation-growth, dostęp: 30.04.2012

www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5439.htm, dostęp: 25.04.2012

www2.unwto.org/en/press-release/2011-04-27/unwto-supporting-tourism-recovery-tunisia, dostęp: 30.04.2012

web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/TUNISIAEXTN/0,,contentMD K:22716743~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:310015,00.html, dostęp: 25.04.2012

http://mkt.unwto.org/en/barometer - edycje od 2008-2011
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.385

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jan Liniany

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642