Notting Hill – w cieniu prawdziwego karnawału

Seweryn Kapinos

Abstrakt


Celem artykułu jest prezentacja największego ulicznego karnawału Europy, który odbywa się w Londynie. Każdego roku pod koniec sierpnia to masowe wydarzenie gromadzi ponad milion odwiedzających osób, które chcą uczestniczyć w kolorowym, hałaśliwym i roztańczonym pochodzie przemierzającym wąskie ulice Notting Hill. Autor przedstawi ponad pięćdziesięcioletnią historię karnawału oraz towarzyszące mu tło polityczne, społeczne i kulturowe. Co więcej, współczesny karnawał zostanie zaprezentowany w szerszej perspektywie, która oznacza osadzenie go na tle bogatej tradycji karnawałowej średniowiecza i renesansu. Wyszczególnionezostaną najbardziej symptomatyczne cechy współczesnego karnawału i zestawione z istotą klasycznych przedsięwzięć tego typu. Autor spróbuje odpowiedzieć na pytanie ile „prawdziwego karnawału jest w dzisiejszym karnawale”. Omówione zostaną ponadto turystyczne implikacje organizowanego wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które wpływają na masowe uczestnictwo w karnawale. 


Słowa kluczowe


karnawał; ulica; Londyn; muzyka; mniejszości etniczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachtin M., 1975, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Bausinger H., 2011, Konteksty uczestnictwa w karnawale, w: W. Dudzik (red.), Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, Warszawa

Bełkot A., Karnawalizacja jako pojęcie ludyczne, „Homo communicativus. Filozofia – komunikacja – język - kultura” 2(4)/2008, ss. 45-59

Borzyszkowski J., Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton, „Turystyka Kulturowa” 6/2011, ss. 4-16

Bowdin G., O’Toole W., Allen J., Harris R., McDonnell I., 2006, Events Management, Routledge, Oxon

Braun K., 2005, Karnawał? Karnawalizacja!, L. Kolankiewicz (red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, Warszawa

Burr A., 2006, The „Freedom of the Slaves to Walk the Streets”, D. Picard., M. Robinson (red.), Festivals, Tourism and Social Change. Remaking Worlds, Clevedon

Callais R., 1973, Żywioł i ład, PIW, Warszawa

Cohen A., 1993, Masquerade Politics. Explorations in the Structure of Urban Cultural Movements, Oxford

Dzudzik W. (red.), 2011, Karnawał. Studia historyczno – antropologiczne, Wydawnictwo UW, Warszawa

Dudzik W., 2005, Karnawały w kulturze, Sic, Warszawa

Getz D., Event tourism: Definition, evolution and research, “Tourism Menagement” 29(2008), ss. 403-428

Hall C. M., Page S., J., 2014, The Geography of Tourism and Recreation. Environment, place and space, Routledge, New York

Heers J., 1995, Święta głupców i karnawały, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN Wydawnictwo MARABUT, Warszawa

Kłocińska A., Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej, „Kultura i Wartości” 3(2012), ss. 117-134

Mezger W., 2005, Obyczaje karnawałowe I filozofia błazeństwa, w: L. Kolankiewicz (red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, Warszawa

Moore T., 2013, Policing Notting Hill. Fifty Years of Turbulance, Hook

Paleczny T., 2011, Zabawa w czasach globalizacji, w: R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz (red.), Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo UJ, Kraków

Riggio M. C., 2011, Czas poza czasem? Miejska dialektyka karnawału, W. Dudzik (red.), Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, Warszawa

Ritzer G., 2004, Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictw Literackie MUZA SA, Warszawa

Schechner R., 2000, Przyszłość rytuału, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa

Schindler N., 2005, Aspekty historyczno-antropologicznej teorii karnawału, w: L. Kolankiewicz (red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, Warszawa

Skubaczewska-Pniewska A., 2011, Teoria karnawalizacji literatury Michała Bachtina, w: A. Skubaczewska-Pniewska, A. Stoff, Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Wydawnictw Naukowe UMK, Toruń

Turner V., 2011, Karnawał, rytuał i zabawa w Rio de Janeiro, w: W. Dudzik (red.), Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, Warszawa

Carnival Futures: Notting Hill Carnival, 2013

Nothing Hill Carnival. A Strategic Review, Greater London Authority, 2004

Notting Hill Carnival 2013: Environmental Impacts and Community Safety, 2013

Notting Hill Carnival. Survey Results, 2011

Study of the Visitor Economy, 2009

The economic impact of the Notting Hill Carnival, 2003

www.acs-aec.org

www.nottinghillcarnival.eu


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Seweryn Kapinos


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642