Gotyckie kościoły wiejskie Ziemi chełmińskiej – propozycja uprawiania turystyki kulturowej na obszarze wiejskim.

Dariusz Dąbrowski

Abstrakt


W artykule autor przedstawia potencjał Ziemi Chełmińskiej jako destynacji turystyki kulturowej. Na tle historii i uwarunkowań geograficznych zaprezentowany zostaje potencjał turystyczny obszaru jaki tworzą wiejskie kościoły gotyckie usytuowane na Ziemi Chełmińskiej w liczbie 72, a także możliwe trasy turystyczne z przeznaczeniem dla turysty zmotoryzowanego oraz rowerowego.

Słowa kluczowe


turystyka obszarów wiejskich; Ziemia Chełmińska; trasy turystyczne po Ziemi Chełmińskiej; wiejskie kościoły gotyckie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DT, t. 1, Toruń 1994

DT, t. 2: Dekanat bierzgłowski, Toruń 1996

DT, t. 3: Dekanat brodnicki, Toruń 1998

DT, t. 4: Dekanat chełmiński, Toruń 1996

DT, t. 5: Dekanat chełmżyński, Toruń 1995

DT, t. 7: Dekanat golubski, Toruń – Bydgoszcz 1994

DT, t. 8; Dekanat grudziądzki, Toruń 1997

DT, t. 9: Dekanat lembarski, Toruń 1997

DT, t. 12: Dekanat łasiński, Toruń 1997

DT, t. 14: Dekanat radzyński, Toruń 1997

DT, t. 15 – 17: Dekanaty toruńskie I, II, III, Toruń 1995

DT, t. 18: Dekanat wąbrzeski, Toruń 1994

Max Dvořák, Katechizm opieki nad zabytkami (1916), przeł. Ryszard Kasperowicz, [w:] Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku. Antologia, wybór i wstęp Piotr Kosiewski, Jarosław Krawczyk, Warszawa 2007, s. 229 – 236

Fankidejski Jakub, Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej Diecezyi Chełmińskiej podług urzędowych akt kościelnych, Pelplin 1880

Frodl Walter, Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków, Warszawa 1966 (= „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”. Seria B, t. 13, s. 4 – 53)

Hugo Victor, Wojna niszczycielom (1825 – 1832 – 1834), przeł. Marta Szymczyk, [w:] Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku Antologia, wybór i wstęp Piotr Kosiewski, Jarosław Krawczyk, Warszawa 2007, s. 53 – 59

Kościoły gotyckie Ziemi Chełmińskiej [folder], tekst i zdjęcia Henryk Miłoszowski, Toruń 2006

Kozak Marek W., Możliwości wykorzystania wiejskich obiektów rezydencjonalnych do rozwoju turystyki: szanse i bariery, [w:] Eksploracja przestrzeni historycznej, pod red. Mieczysława K. Leniarka, Wrocław 2008, s. 91 – 100

KZSP, t. XI: Województwo Bydgoskie, z. 2: Powiat Brodnicki, Warszawa 1971

KZSP, t. XI: Województwo Bydgoskie, z. 4: Dawny Powiat Chełmiński, Warszawa 1976

KZSP, t. XI: Województwo Bydgoskie, z. 6: Powiat Golubsko-Dobrzyński, Warszawa 1973

KZSP, t. XI: Województwo Bydgoskie, z. 7: Powiat Grudziądzki, Warszawa 1974

KZSP, t. XI: Województwo Bydgoskie, z. 19: Powiat Wąbrzeski, Warszawa 1967

Montalambert Charles de, O wandalizmie i katolicyzmie w sztuce. List do pana Victora Hugo (1832), przeł. Beata Spieralska, [w:] Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku. Antologia, wybór i wstęp Piotr Kosiewski, Jarosław Krawczyk, Warszawa 2007, s. 61 – 68

Mroczko Teresa, Architektura gotycka na Ziemi Chełmińskiej, Warszawa 1980

Ogrodzki Piotr, Kradzieże zbiorów z polskich muzeów, [w:] Prawo muzeów, red. Jóżef Włodarski, Kamil Zeidler, Warszawa 2008, s. 59 – 70Pastoureau Michel, Średniowieczna gra symboli, przeł. Hanna Igalson-Tygielska, Warszawa 2006

Skurzyński Piotr, Ziemia chełmińska. Przewodnik turystyczny, Gdynia 2006


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Dariusz Dąbrowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642