Problem „skansenizacji” dziedzictwa kulturowego w turystyce

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowaneprzez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności i wagi problemów.

Dostrzegając wiele pozytywów płynących z rozwoju różnych form turystyki kulturowej, antropolodzy zwracają ostatnio uwagę na zagrożenie postępującej skansenizacji niektórych regionów (zjawisko to wynika z faktu traktowania kultury oraz jej przedstawicieli jako żywych skamielin). Czy zgadzają się Państwo z tą konstatacją lub/i czy zauważyli już Państwo konkretne przejawy takiego procesu w Polsce? W jaki sposób można (i czy trzeba) zapobiegać owej tendencji?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Banaszkiewicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642