Znaczenie pragmatyczne literackich opisów podróży we współczesnym zarządzaniu gospodarką turystyczną.

Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności i wagi problemów.

Proponujemy refleksję zarówno pragmatyczną jak i humanistyczną - w jakim zakresie zarządzający gospodarką turystyczną mogą czerpać naukę z literackich opisów podróży? Warto zastanowić się nad kwestią, czy indywidualne kreacje odwiedzanego świata mogą mieć praktyczne znaczenie, szczególnie w zakresie segmentacji rynku turystycznego oraz konstruowania produktu turystycznego? Pytanie brzmi zatem: Jakie jest znaczenie pragmatyczne literackich opisów podróży we współczesnym zarządzaniu gospodarką turystyczną?


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.412

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642