Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy

Kazimiera Orzechowska-Kowalska

Abstrakt


Po koniec lat 1980-tych Rada Europy rozpoczęła realizację projektu pod nazwą Europejskie Szlaki Kulturowe. Ich celem miało być: uświadomienie Europejczykom ich tożsamości kulturowej oraz obywatelstwa europejskiego; zachowanie i ochrona dziedzictwa jako źródła społecznego, ekonomicznego i kulturowego rozwoju otoczenia w którym żyją, nadanie miejscom, związanym z turystyką kulturową, szczególnego znaczenia z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, a także przyznanie priorytetu turystyce kulturowej wśród sposobów spędzenia czasu wolnego oraz promocję dla szeroko rozumianej kultury Europy. Opracowano także szczegółową procedurę powoływania szlaków oraz ich tematykę, która zawiera się w trzech zakresach – Ludzie; Migracje oraz Rozprzestrzenianie się głównych prądów europejskich w dziedzinie filozofii, sztuki, religii, nauki, techniki i handlu.Obecnie funkcjonuje ponad 20 Europejskich Szlaków Kulturowych. Jednym z nich jest szlak Kulturowy „Dziedzictwo Al-Andalus”. Jest to trasa wyznaczona na terenie Hiszpanii, krajów północnej Afryki i Ameryki Południowej. Zgodnie z celami i założeniami powoływania szlaków Rady Europy (Zasady I-IV) – opracowywaniem oraz realizacją tego projektu zajęła się Fundacja The Legacy of Al-Andalus. Szlak ten ukazuje bogactwo oraz rolę dziedzictwa kulturowego, w odniesieniu do cywilizacji hiszpańsko-muzułmańskiej, oraz jego wpływu na obszarze śródziemnomorskim na przestrzeni wieków.

Słowa kluczowe


procedura powoływania szlaków Rady Europy; Szlaki Kulturowe Rady Europy; Fundacja Al-Andalus; trasy Szlaku Kulturowego Al-Andalus

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G.J., Planowanie dziedzictwa, [w:] Miasto historyczne – Potencjał dziedzictwa, MCK, Kraków

Bovill E.W., Złoty szlak Maurów, przeł. Edda Werfel, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966

Butowski L., Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie WSSP w Lublinie, Warszawa-Lublin 2005

Czachór Z., Leksykon Unii Europejskiej, Wydawnictwo ATLA 2, Wrocław 2002

Dąbrowska D; Europejski Szlak Kulturowy „Dziedzictwo Al – Andalus”, praca mgr AWF Kraków; promotor: K. Orzechowska-Kowalska; Kraków 2006

Gieysztor A., O dziedzictwie kultury, Towarzystwo Opieki na Zabytkami, 2000, MCK Kraków

Guide to the World Heritage Cities of Spain, Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Espada, 2003

Jackowski A; Leksykon – szlaki pielgrzymkowe Europy; Wydawnictwo Znak; Kraków, 2000

Kruczek Z., Kurek A., Krajoznawstwo, zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków 2003

Magidowicz I., Historia poznania Europy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974

Manteuffel T., Historia Powszechna – Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

Nowacki M., Rola interpretacji dziedzictwa w zarządzaniu atrakcjami turystycznymi, „Problemy Turystyki”, Instytut Turystyki, Warszawa 2002, nr 3-4

Orzechowska-Kowalska K., Kowalski R, Turystyczne szlaki kultury jako przykład integracji regionów Europy, [w:] Marketing turystyki; Kraków, 1999

Orzechowska-Kowalska K., Zasady tworzenia europejskich szlaków kulturowych, „Turyzm”, 2003, 13/2 Routes; Newsletter on the Council of ECR, Strasburg, nr 1, 1993

Ruta de Washington Irving, Guías Prácticas, El Legado Andalusi Spain, Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Turespaña, Ministerio de Economía, 2002

The Council of Europe and the cultural heritage, information document, Strasburg 1991

http:// www.legadoandalusi.es

http:// www.culture-routes.lu

http:// www.coe.it

http:// www.coe.org.pl

http:// www.stars.coe.fr

http:// wic.unesco.org/en/list

http:// www.granada.org

http:// www.cordoba.gov

http:// www.sevilla.org

http:// www.andalucia.com


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Kazimiera Orzechowska-Kowalska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642