Założenie pałacowo-parkowe w Radziejowicach jako część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego

Małgorzata Chojnacka, Monika Paluch

Abstrakt


Artykuł jest próbą prezentacji części potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego poprzez przybliżenie najważniejszych informacji o zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Radziejowicach. W pracy dokonano ogólnej charakterystyki ww. założenia poprzez prezentację jego położenia, historii czy elementów składowych. Omówiono również funkcje jakie współcześnie pełni założenie pałacowo-parkowe w Radziejowicach, a także przeanalizowano narzędzia wykorzystywane przy promocji ww. obiektu. Na koniec oceniono perspektywy rozwoju założenia pałacowo-parkowego w Radziejowicach i możliwość jego wykorzystania przy tworzeniu oferty promującej potencjał turystyki kulturowej na obszarze Mazowsza Zachodniego.

Słowa kluczowe


założenie pałacowo-parkowe; atrakcja turystyczna; Dom Pracy Twórczej; Radziejowice; powiat żyrardowski; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbasiewicz M., 2007, Radziejowickie Theatrum. Dzieje Rezydencji, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Radziejowice

Barbasiewicz M., Pustoła-Kozłowska E., 1997, Radziejowice. Fakty i zagadki, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa

Gołembski G. (red), 2009, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kępiński A., 2002, Lęk, Wydawnictwo Literackie, Wydanie I, Kraków

Krajewski K., 1974, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk

Kruczek Z., 2005, Metody badań atrakcji turystycznych [w:] R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków i WZIiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., 2012, Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja, [w:] „Turystyka Kulturowa”, Nr 3/2012, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2012_03_03.pdf, (3.11.2013)

Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Matuszczak T., 2006, Józef Chełmoński. Noc gwiaździsta. Pierwszy od 79 lat publiczny pokaz obrazu, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Radziejowice

Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, [w:] „Turystyka Kulturowa”, Nr 1/2008, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2008_11_01.pdf, (20.12.2013)

Paluch M., 2007, Monografia turystyczna zabytkowego zespołu w Radziejowicach w powiecie żyrardowskim, Praca licencjacka, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, kps, przechowywany w Bibliotece Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi

Rogalewski O., 1977, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Skąpska A. (red), 2006, Radziejowice Oknem Na Świat. Krzysztof Ptaszyński rozmawia w Pałacu, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Radziejowice

Statut Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, 1994, Załącznik do zarządzenia nr 43 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 listopada 1994 r., http://palacradziejowice.pl/bip/druk.php?id=128, (4.11.2013)

Statut Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, 2012, Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r. (poz. 36), http://palacradziejowice.pl/bip/druk.php?id=128, (4.11.2013)

www.grodzisk.pl (2.01.2014 r.)

www.palacradziejowice.pl (23.10.2013 r.)

www.radziejowice.pl (23.10.2013 r.)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Małgorzata Chojnacka, Monika Paluch


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642