Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie

Brigita Žuromskaite

Abstrakt


Wykorzystywanie dziedzictwa kulinarnego to bardzo dobry sposób na propagowanie zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowej na Litwie. Większość turystów w trakcie swych podróży spożywa posiłki. Także, jak wskazują badania, turyści coraz bardziej cenią sobie smaczne i zdrowe jedzenie. Daje to możliwość promowania regionalnej kuchni nie tylko w gronie krajowych, ale i zagranicznych turystów. Również poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego możliwy jest rozwój innych atrakcji turystycznych, jak np. folkloru litewskiego, tradycji i obyczajów wsi litewskiej, a także mało znanych regionów, „wypadających” nieraz z popularnych szlaków turystycznych. Turystyka kulinarna pozwala również na dostosowanie pojedynczych obiektów dziedzictwa kulturowego do potrzeb turystycznych, a regiony znane z dobrej kuchni oraz świetnych atrakcji kulinarnych mogą zostać odkryte przez i dla gości zagranicznych.Turystyka kulinarna staje się na Litwie coraz popularniejsza wśród turystów i coraz więcej z nich wyrusza proponowanymi szlakami dziedzictwa kulinarnego. Szczególną popularnością cieszą się one w gronie najmłodszych turystów oraz grup zorganizowanych. Także ciekawe oraz innowacyjne szlaki turystyczne, zawierające zapoznanie się z kuchnią litewską, stają się wspaniałą atrakcją turystyczną dla gości zagranicznych.

Słowa kluczowe


dziedzictwo kulinarne; turystyka kulinarna; szlaki turystyczne; produkty regionalne; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Deneault M., How to guide: develop a culinary tourism product, Canada, 2003

Gudauskas J., Tautos kultūra, Kaunas 2008

Hall C. M., Mitchell R., Sharples L., Consuming places: the role of food, wine and tourism in regional development, [w:] Food tourism around the world. Development, management and markets, 2003

Imbrasienė B., Lietuvių kulinarijos paveldas, Vilnius 2008

Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, Warszawa 2008

Kowalczyk A., Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzna, „Turyzm”, nr 15/1-2, 2005

Meškelevičienė L. M., Muziejai ir kultūrinis turizmas tarptautinės bendruomenės akiratyje ”Lietuvos muziejai”, nr 2, 2003

Michota-Katulska E., Kuchnia regionalna – konkurencyjny produkt turystyczny regionu, [w:] Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, Warszawa 2006

Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008

Mitchell R., Hall C. M., Consuming tourists: food tourism consumer behaviour, [w:] Food tourism around the world. Development, management and markets, 2003

Nacionalinė Turizmo Plėtros Programa, Nr. 1637, Vilnius 2003

Page ST. J., Conell J., Tourism 2e A Modern Synthesis, 2006

Shenoy S. S.,

Skrodenis S., Visuotinė Lietuvių Enciklopedija, t. 11, Vilnius 2007

Urba V., Nacionalinių patiekalų ir tradicijų pristatymo reikšmė priimant užsienio turistus, “Pirmasis Lietuvos turizmo fondas”, Vilnius 2006

Urry J., Spojrzenie turysty, Warszawa 2007

Żelazna K., Woźniczko M, Kuchnia regionalna jako atrakcja turystyki wiejskiej w województwie pomorskim, [w:] Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, Warszawa 2006

Alaus kelias, http://www.manoturas.lt/option,com_content/view,article/id,26/Itemid,13/

Auksztota,http://www.travel.lt/turizmas/selectPage.do?docLocator=9F1743DB5CF011DB95BC746164617373&inlanguage=pl

Bajoriška puota, http://www.vilnius-tourism.lt/topic.php?tid=59&sid=62&aid=192

Culinary tourism appendix, http://www.aglink.org/agbook/appendix.pdf

Duonos kepimas, http://www.meandra.lt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=51

Edukacinė programa Sūrio kelias Rokiškyje, http://www.ft.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=542&Itemid=83&PHPSESSID=f0edf0fc5408271082307a762af69378

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, http://www.domwarminski.pl/content/view/572/752

Europos kulinarijos paveldo tinklas, http://www.culinary-heritage.com/index.asp

Europos parlamentas, Kultūros ir švietimo komitetas, L. Novak, Pakeitimas 6, 4 dalis, 2007

http://forumas.ktu.lt/pagr.php?metai=2009

http://www.culinarytourism.org

Išskirtinis maršrutas – ALAUS KELIAS, http://www.birzai.lt/index.php?-38509622

Kas yra Lietuvos kulinarinis paveldas, http://www.gaspadine.lt/straipsniai/kas_yra_lietuvos_kulinarinis_paveldas.html

Keli diemedžio lapeliai, http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=670&kas=straipsnis&st_id=2122

Kelionės po Lietuvą, http://www.vildora.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=22

Leskauskaitė D., Tradiciniai maisto produktai inovacijų ir globalizacijos amžiuje, www.zum.lt/min/failai/Tradiciniai_maisto_produktai_AGROBALT_2007-09-14.ppt

Lietuviško alaus istorijos vakaras su degustacija, http://www.beertourism.lt/alus.php?id=lt

Lietuvoje pirmiausia reikia plėtoti vietos turizmą, http://lt.lt.allconstructions.com/portal/statybines-parodos/article/5683

Nacionalinė turizmo plėtros programa 2007-2010 m. galimybių studija, http://www.tourism.lt/lt/dokumentai/ntpp/NTPP%20studija%20ir%20tyrimas.doc

Parlament europejski, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/656/656084/656084pl.pdf

Zvonkuvienė J., Jubiliejų švenčia... bulvės, http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/priedai/pasaulis/jubilieju-svencia-bulves-111366
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v12i0.417

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Brigita Žuromskaite

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642