Idea miasta-ogrodu a turystyka kulturowa – studium przypadku dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Magdalena Czarnecka

Abstrakt


W artykule opisuję współczesne wykorzystanie idei miasta-ogrodu w celach promocyjnych, kulturalnych i politycznych na przykładzie dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Studium przypadku służy do pokazania narracyjnego budowania tożsamości miejsca oraz oswajania przestrzeni poprzez praktyki oznaczania granic (ustawianie tablic Miasto-ogród Włochy). Oś analizy stanowi projekt „Miasto Ogród Włochy” zapoczątkowany przez aktywnych mieszkańców i realizowany we współpracy z Urzędem Dzielnicy. Te działania traktuję jako zalążki miejskości, puste “przestrzenie”. Idea miasta-ogrodu wyznacza określony sposób patrzenia na dzielnicę, zarówno w praktykach poruszania się (dryfowania) po mieście, jak i bycia turystą. W obu przypadkach wiąże się z wytwarzaniem kultury. W pracy przedstawiam także koncepcję Ebenezera Howarda oraz brytyjskie realizacje miast-ogrodów. Następnie zajmuję się Włochami z przeszłości, by na koniec przejść do teraźniejszych problemów i sporów wokół koncepcji autora „Garden Cities of To-Morrow”, a także pokazać możliwe kierunki rozwoju.

Słowa kluczowe


miasto-ogród; Howard; turystyka kulturowa; Włochy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


De Certeau M., 2008, Wynaleźć codzienność, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Fishman R., 1982, Urban utopias in the twentieth century: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, and Le Corbusier, MIT Press, Cambridge

Gabiś A., 2004, Jak zbudować miasto-ogród, czyli o wcieleniach pewnej utopii http://www.autoportret.pl/2004/04/01/jak-zbudowac-miasto-ogród-czyli-o-wcieleniach-pewnej- utopii (7.12.2013)

Hall P., 1996, Cities of Tommorrow, Blackwell, Oxford. Howard E.,1965, Garden Cities of To-morrow, The M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – miedzy tradycją a nowoczesnością [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ss. 9-59

Kulturotwórcy-niekulturocentryczny raport o kulturze, 2014, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/211/raport_kulturotworcy.pdf?sequence=5 (20.01.2014)

Lefebvre H., 2012, Prawo do miasta, „Praktyka Teoretyczna” nr 5/2012, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/14.Lefebvre.pdf (20.01.2014)

Matulka S., Wasiak J., 2009, Warszawskie Włochy: wczoraj, dziś, jutro, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Warszawa http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/263,nasze-publikacje.html?id=4 (8.12.2013)

Mumford L., 1965, The Garden City Idea and Modern Planning [w:] Howard E., Garden Cities of To- morrow, The M.I.T. Press: Cambridge, Massachusetts, ss.29-41

Osborn F. J., 1965, Preface [w:] Howard E., Garden Cities of To-morrow, The M.I.T. Press: Cambridge, Massachusetts, ss.9-29

Pink S., 2011, Uruchamiając etnografę wizualną. Wytwarzanie szlaków, miejsc i obrazów [w:] Frąckowiak M., Olechnicki K. (red.), Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Bęc Zmiana, Warszawa, ss. 109-135

Żukowska A., 2003, Przewodnik po Podkowie Leśnej, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna [fragmenty] http://www.podkowalesna.pl/index. php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5 (9.04.2014)

Wlodarczyk D., 2003, Garden City Urban Patterns. Rediscovering garden city principles and applying them in new neighbourhoods – the Suchy Dwór area in Gdynia, Poland. In Building and Re-building Sustainable Communities. SUPERBS case studies Volume II. Baltic University Press, Uppsala

Włochy pod Warszawą. Ilustrowany przewodnik informacyjny, 1928, http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=6774&from=publication%20http://mbc.c yfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=6774&from=publication (4.04.2014)

http://forum.gazeta.pl/forum/w,106,128304933,128341155,Wlochy_miasto_ogrod_Padlem_ze_smiec hu_.html (4.04.2014)

Miasta-ogrody na świecie http://www.miastaogrody.pl/o-miastach-ogrodach (8.12.2013)

Karta Mieszkańca miasta-ogrodu Podkowy Leśnej, 2005, http://www.podkowalesna.pl/pliki/miasto-ogrod/karty_mieszkanca.pdf (9.04.2014)

Porady praktyczne http://www.mow.waw.pl/Miasto-ogrod_Wochy/Porady_praktyczne.html (5.12.2013)

Słownik Naukowy PWN, 2010, http://biznes.pwn.pl/haslo/3954333/parcelacja.html (11.12.2013)

The Royal Institute of British Architects http://www.architecture.com/HowWeBuiltBritain/HistoricalPeriods/TwentiethCentury/GardenCit yMovement/Introduction.aspx#.UqCKkGVOPIV (5.12. 2013)

Urząd Dzielnicy Włochy http://ud-wlochy.waw.pl/page/51,historia.html (5.12.2013)

http://www.willawlochy.waw.pl/artykuly.html (2.04.2014)

http://www.willawlochy.waw.pl/pdf/Nr37_2010.pdf (4.04.2014)

Założenia – Karta. Preambuła, 2008, http://tu- dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_architektur/ibad/master/network/materialien/Gru endungs-Charta_pl.pdf (9.04.2014)

Dr Ruth McManus, 2013, „Slums and Suburbs”, lecture 9 „The Garden City”, St. Patrick's College, Dublin

Dr Ruth McManus, 2013, „Slums and Suburbs”, lecture 10 „Beyond the Garden City”, St. Patrick's College, Dublin

Dr Ruth McManus, 2013, „Slums and Suburbs”, lecture 14 „Dublin: Planned Suburbanisation of the Working Classes”, St. Patrick's College, Dublin
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.426

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Czarnecka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642