Potencjał kulturowy Turcji a preferencje turystyczne Polaków i dostępność kulturowej oferty turystycznej

Justyna Zakrzewska

Abstrakt


Artykuł porusza zagadnienie potencjału Turcji w zakresie możliwości rozwoju wybranych

form turystyki kulturowej: turystyki dziedzictwa kulturowego (w tym: archeologicznej),

miejskiej, kulinarnej i enoturystyki, studyjnej (autorka załącza przykładowy program), a także

bardzo ważnej dla Polaków, choć niedocenianej: turystyki polonijnej/sentymentalnej. W

dalszej części artykułu zawarta została część badań empirycznych, zawierająca informacje na

temat kulturowych preferencji polskich turystów wyjeżdżających do Turcji oraz tematyki

ofert w ramach turystyki kulturowej dostępnych na polskim rynku turystycznym.


Słowa kluczowe


formy turystyki kulturowej; Turcja; preferencje turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brosnahan T., Yale P., Plunkett R., 2001, Praktyczny Przewodnik Turcja, Wydawnictwo

Pascal, Bielsko-Biała

Buczkowska K., Pajsert E., 2009, Możliwości i konieczność rozwoju turystyki polonijnej na

Cyprze w oparciu o historię podróży i życie Polaków na wyspie. Projekty tras

turystycznych, „Turystyka kulturowa” nr 3/2009, Poznań

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo AWF w

Poznaniu, Poznań

Encyklopedia popularna PWN, 1998, tom 9, PWN, Warszawa

Katalogi biur podróży w języku polskim na lato 2010

Kunicki K., 1990, Turcja Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa

Łątka J.S., 1992, Adampol – polska wieś nad Bosforem, Klub Przyjaciół Turcji, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Podróże studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej,

[w:] Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A., Współczesne formy turystyki

kulturowej: praca zbiorowa, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań

Shkolnik M., 1995, Turcja, Wydawnictwo Europa, Wrocław

www.adampol-polonezkoy.pl; data dostępu on-line: luty-październik 2010

www.stambulkg.polemb.net (strona internetowa Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej

Polskiej w Stambule); data dostępu on-line: luty-październik 2010


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Justyna Zakrzewska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642