Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba

Tomasz Cerkaski

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego szlaków tematycznych oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja", Proksenia, Kraków, 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystów realizujących rożne typy wypraw kulturowych oraz pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mikos v. Rohrscheidt A., "Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja", Proksenia, Kraków, 2010


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Tomasz Cerkaski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642