Zjawisko seksturystyki wśród kobiet

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


W niniejszym artykule przestawiono ogólny zarys problemu podróży kobiet w celach seksualnych (określanych jako seksturystyka kobiet). Wykazano, że zagadnienie to charakteryzuje się niewielką znajomością, co wynika nie tylko z występowania nielicznych opracowań na ten temat, ale również z problemu w samym definiowaniu zjawiska. Autor, analizując wyniki badan własnych, jak również dostępną literaturę, wskazuje na wybrane zagadnienia dotyczące pojmowania zjawiska seksturystyki kobiet oraz wybrane dane z tego zakresu, w tym kierunki wyjazdów kobiet, relacje z lokalnymi mężczyznami, czy strukturę osób, biorących udział w tego typu wyjazdach.

Słowa kluczowe


seksturystyka; kobieta; destynacje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauer I., 2009, Relationships between female tourists and male locals in Cuzco/Peru: Implications for travel health education, “Travel Medicine and Infectious Disease”, 7

Borzyszkowski J., 2011a, Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki, czasopismo internetowe „Turystyka Kulturowa”, nr 1-3/2011, KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań

Borzyszkowski J., 2011b, Sex and Eroticism as Tourist Motives, Revista de Turism, no. 12/2011, Economics and Tourism Department of Economic Sciences and Public Administration faculty, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania

Clancy M., 2002, the Globalization of Sex Tourism and Cuba: A Commodity Chains Approach, Studies in Comparative International Development, Winter 2002, vo. 36, No. 4

Dahles H., Bras B., 1999, Entrepreneurs in Romance: Tourism in Indonesia, “Annals of Tourism Research”, 26

De Albuquerque K., 1998, Sex, Beach Boys and Female Tourists in the Caribbean, “Sexuality & Culture”, 2

Demand. A Comparative Examination of Sex Tourism and Trafficking in Jamaica, Japan, the Netherlands, and the United States, Shared Hope International, 2007

Forsythe S., Hasbún J., Butler de Lister M., 1998, Protecting Paradise: Tourism and AIDS in the Dominican Republic, “Health Policy and Planning”, vol. 13 (3), Oxford University Press

Gagnon J., Simon W., 1973, Sexual Conduct. The Social Sources of Human Sexuality, Aldine Publishing, Chicago

Gibson H.J., 2001, Gender in Tourism: Theoretical Perspectives, (w:) Women as Producers and Consumers of Tourism in Developing Regions, (red.) Y. Apostolopoulos, S. Sönmez, D. J. Timothy, Praeger Publishers

Górska P., 2010, Seksturystyka, http://wiadomosci.o2.pl/?s=512&t=7295 [26.04.2010]

Grochowalska M., 2010, Seksturystyka rośnie w siłę. Powstały nawet hotele rozkoszy, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/seksturystyka_rosnie_w_sile_powstaly_nawet_hotel e_rozkoszy_6560.html [13. 04. 2010]

Herold E., Garcia R., DeMoya T., 2001, Female Tourists and Beach Boys. Romance or Sex Tourism, “Annals of Tourism Research”, vol 28, no. 4

Hesse M., Tutenges S., 2011, Young Tourists Visiting Strip Clubs and Paying for Sex, “Tourism Management”, 32

Horner S., Swarbrooke J., 2004, International Cases in Tourism Management, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford

Jeffreys, S., 1998,Child Versus Adult Prostitu tion: A False Distinction, (w:) Fight Against Child Sex Tourism: Participants’ Speeches and Contributions, (red.) S. Jeffreys, European Commission, Brussels

Johnson L.C., 2009, Money Talks: Female Sex Tourism in Jamaica, Paper prepared for presentation at the LASA 2009 Conference, Rio de Janeiro, Brazil

Kibicho W., 2009, Sex Tourism in Africa: Kenya’s Booming Industry, Ashgate Publishing, 17, 21

Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M., 2010, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Marczak M., 2000, Rodzaje turystyki, (w:) Podstawy turystyki, (red.) A. Szwichtenberg, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin

Martin L., 2010, Seksturystyka na Jamajce, http://kobieta.onet.pl [15.05.2010]

Montgomery H., 2008, Buying Innocence: Child-Sex Tourists in Thailand, Third World Quarterly, Vol. 29, No. 5, Routledge

M. Oppermann, 1999, Sex Tourism, „Annals of Tourism Research”, vol. 26, no. 2

Phillips J., 2008, Female Sex Tourism in Barbados: A Postcolonial Perspective, “Brown Journal of World Affairs”, vol. XIV, issue 2

Pruitt D., LaFont S., 1995, For Love and Money: Romance Tourism in Jamaica, “Annals of Tourism Research”, 22

Pruth Ch., 2007, Sun, Sea, Sex and Swedes. A Study of Campaigns to Prevent Sex Tourism in Natal (Brazil) and Stockholm (Sweden), School of Arts and Communication, Malmö University, Sweden

Ragsdale K., Difranceisco W., Pinkerton S.D., 2006, Where the Boys Are: Sexual Expectations and Behavior Among Young Women on Holiday, “Culture, Health & Sexuality”, 8 (2), March-April, Routledge

Redzimska K., 2009, Seksturystyka jako zjawisko społeczne, „Przegląd Terapeutyczny” nr 6/7

Romero-Daza N., Freidus A., 2008, Female Tourists, Casual Sex, and HIV Risk in Costa Rica, “Qualitative Sociology” 21, Springer

Sextourism, http://www.sextourism.org.net [27.04.2010]

Seksturystyka 2013. Gdzie kochają Polki?, http://kobieta.gazeta.pl/wysokie- obcasy/1,53581,3244355.html [14. 04. 2010]

Seksturystyka nadal trudna do udowodnienia, http://www.tur- info.pl/p/ak_id,1123,,seksturystyka,seks,tajlandia,brazylia,kambodza,kuba,afryka,wyjazd, giorgio.html [20.04.2010]

Seksturystyka: Polki na seksualnych wakacjach, http://religiapokoju.blox.pl/2008/04 [25.04.2010]

Siemiątkowski B., 2010, Seksturysta rusza na łowy, http://media.wp.pl [12.04.2010]

Simkhada P., van Teijlingen E.R., Remgi P.R., Bhatta P., 2010, Sexual Health Knowledge, Sexual Relationships and Condom Use Among Male Trekking Guides in Nepal: a Qualitative Study, “Culture, Health & Sexuality”, vol. 12, no. 1

Taylor J.S., 2001, Dollars Are a Girl’s Best Friend? Female Tourists’ Sexual Behaviour in the Carribean, „Sociology” vol. 35, no. 3, BSA Publications Limited

Tepanon Y., 2006, Exploring the Minds of Sex Tourists: The Psychological Motivation of Liminal People, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University

WTO Statement on the Prevention on the Organized Child Sex Tourism, Światowa Organizacja Turystyki, Egipt 1995


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jacek Borzyszkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642