Bibliografia światowej i polskiej refleksji naukowej na temat turystyki kulturowej

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Raport zawiera krytyczną analizę publikacji naukowych dotyczących turystyki kulturowej. W części pierwszej zamieszczono opis metodologii poszukiwania i kryteriów uwzględniania poszczególnych pozycji  bibliograficznych oraz zasady podziału treściowego. Druga część jest obszernym zestawieniem publikacji wydanych do lipca 2014, przy czym w przypadku literatury zagranicznej uwzględniono pozycje książkowe, w literaturze polskiej: monografie oraz ważniejsze artykuły i kluczowe raporty faktograficzne. Część trzecia jest omówieniem zmian, postępów w zakresie badań oraz pozostających luk w krajowej refleksji naukowej nad turystyką kulturową.

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642