Festiwale i przeglądy filmowe jako cel turystyki kulturowej

Ewelina Konieczna

Abstrakt


Celem rozważań zawartych w artykule jest poznanie i opisanie roli festiwali oraz przeglądów filmowych w rozwoju turystyki kulturowej w sektorze turystyki kultury współczesnej i turystyki dziedzictwa kulturowego. Badania skupiają się na zagadnieniu festiwali i przeglądów filmowych jako jednej z form turystyki kulturowej oraz  turystyki imprez i wydarzeń kulturalnych. Dociekania badawcze dotyczą również kulturowego i społecznego znaczenia festiwali filmowych. Wiele polskich festiwali filmowych jest usytuowanych w miastach posiadających bogatą historię, ciekawą architekturę  zaliczaną do dziedzictwa kulturowego, dlatego są one atrakcyjnym celem turystyki kulturowej. W czasie trwania filmowego wydarzenia (festiwalu, przeglądu), uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w seansach filmowych, spotkania z innymi wytworami kultury współczesnej, a także z obiektami stanowiącymi dziedzictwo kulturowe miasta, regionu i kraju. Prezentowane zagadnienia zostały zilustrowane przykładem odbywającego się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”.

Słowa kluczowe


festiwal filmowy; turystyka kulturowa; turystyka festiwalowo- filmowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk M., 2013, Poker czy msza? O festiwalu filmowym jako instytucji społecznej, „Ekrany” nr 3-4 (13-14)

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Cegiełkówna I., 2014, Czeskie przeboje nad Olzą, „Kino”, nr 5

Filiciak M. 2013, Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i Internetu, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk

Konieczna E., Dziadzia B., 2004, Horyzonty kultury filmowej. O uwarunkowaniach uczestnictwa w kulturze filmowej na przykładzie festiwalu filmowego ERA NOWE HORYZONTY, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn

Miczka T., 2009, Raport o stanie polskiej kinematografii. Raport o Stanie Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Podręcznik akademicki, GWSHHM Milenium, Gniezno

Płażewski J., 2013, W bunkrze na lazurowym brzegu, „Ekrany”, nr 3-4

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa. W : Współczesne formy turystyki kulturowej. Red. K. Buczkowska i A. M. von Rohrscheidt, Poznań

Wong H. Cindy, 2011, Film Festivals: Culture, People, and Power on the Global Screen, Rutgers University Press, Piscataway

Wróblewska A., 2012, Raport o festiwalach filmowych, „Magazyn Filmowy SPF”, nr 22, zima

www.polska.pl/miedzynarodowe,festiwale,filmowe,w,polsce,7837.html[dostęp dnia: 14.07.2014]

www.pisf.pl/files/dokumenty/rozne/mapa_2014_export_4.pdf [dostęp dnia: 14.07.2014]

www.kinonagranicy.pl/index.php?lang=pl [dostęp dnia: 14.07.2014]

www.biennale.cieszyn.pl/biennale/[ dostęp dnia: 15.07.2014]

www.bip.powiat.cieszyn.pl/pliki/zalaczniki/34550501352b00_aktualizacjaprogramuochronyrodowiskadlapowiatucieszyskiegodoroku2015.pdf [dostęp dnia: 17.07.2014]

www.wakacyjnekadry.pl/?o-wakacyjnych-kadrach,1[ dostęp dnia: 17.07.2014]

www.watchdocs.pl/2014/a/organizatorzy-artykul-167-pl.html [dostęp dnia: 31.07.2014]

www.watchdocs.pl/2014/a/festiwal_objazdowy-artykul-6-pl.html [dostęp dnia: 31.07.2014]

www.watchdocs.pl/2014/a/idea-artykul-165-pl.html [dostęp dnia: 31.07.2014]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Ewelina Konieczna


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642