Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Kamienna Góra i powiatu kamiennogórskiego

Agnieszka Lisowska

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Deptuła E., Grzelak A., Margas C., Sarnecka. L., Szoka H., 1991, Lubawka - Monografia historyczna miasta, Jelenia Góra

Dzierżanowski M., Kolorowe Jeziorka, National Geographic, 2012 [ dostęp 12.02.2014r.] dostępny: http://www.national-geographic.pl/traveler/artykuly/pokaz/kolorowe-jeziorka/ , ISNN: 0027-9358

Lubieniecki J., 1996, Z dziejów ziemi kamiennogórskiej, Jelenia Góra

Mróz F., Sanktuaria i kaplice Bożego Grobu w Polsce, Peregrinus Cracoviensis, 2000, zeszyt 8, ISNN 1425-1922, s. 79-114

Michalkiewicz S. (red.), 1986, Kamienna Góra - monografia geograficzno-historyczna miasta i okolic, Wrocław

Papaj M., Pietrzak P., 2007, Kamienna Góra i okolice, Ilustrowany przewodnik turystyczny, Jelenia Góra

Primke R., Szczerepa M.,2012, Szczerepa W., Tajemnice Kamiennej Góry i okolic. Ziemia kamiennogórska w czasie drugiej wojny światowej, seria: Sudeckie Epizody Historyczne

Perzyński M., 2013, Krzeszowskie Sanktuarium. Europejska Perła Baroku, Krzeszów

Prociak P., 2001, Powiat Kamiennogórski. Polsko-Czeski informator turystyczny, tłum.Romanowski J., Urbanowicz Sz., Lubawka

Sarnecki J.,2002, Kamienna Góra - fakty z przeszłości miasta do końca 1945 roku, Kamienna Góra

Skoczylas- Stadnik B., 2013, Ratusz w Kamiennej Górze, Legnica

Wrzesiński W., 2006, Dolny Śląsk. Monografia historyczna, seria: Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław

www.opactwo.eu/index.php/muzeum (data dostępu 12.02.2014r. )

www.kamienna-gora.pl (data dostępu: 15.01.2014r.)

www.szlak-cysterski.org (data dostępu: 15.01.2014r.)

www.kamiennagora.pl (data dostępu: 22.01.2014r.)

www.dolny-slask.org.pl (data dostępu: 22.01.2014r.)

www.ciekawe-miejsca.net (data dostępu: 15.01.2014r.)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Agnieszka Lisowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642