Wykorzystanie metody MACDAB w ocenie ekomuzeum „Wrzosowa Kraina”

Marek Nowacki, Marzena Kruszewska

Abstrakt


W pracy dokonano krytycznej analizy koncepcji „nowej muzeologii” i ekomuzeum. Wskazano na cechy charakterystyczne ekomuzeum, elementy różniące je od muzeum tradycyjnego i różne poglądy na jego istotę. Scharakteryzowano muzeum „Wrzosowa Kraina” i przedstawiono metodę MACDAB wykorzystywaną w ewaluacji ekomuzeów. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań jakościowych ekomuzeum „Wrzosowa Kraina” z wykorzystaniem kwestionariusza MACDAB. Stwierdzono, że ekomuzeum „Wrzosowa Kraina” nie spełnia wszystkich kryteriów modelowego ekomuzeum. Stwierdzono liczne braki w zakresie przygotowania planu strategicznego oraz prowadzenia dokumentacji ale i sukcesy, zwłaszcza w obszarze aktywizacji społeczności lokalnej. Sformułowano szereg postulatów dotyczących udoskonalenia produktu ekomuzeum.


Słowa kluczowe


ekomuzeum; MACDAB; ocena; Wrzosowa Kraina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


An L., Gjestrum J.A., 1999, The ecomuseum in theory and practice: the first Chinese ecomuseum established, Nordisk Museologi, nr 2, ss. 65–86

Beteille R., 1996, Le Tourisme vert, Presses Universitaries de France, Paris

Borrelli N., Corsane G., Davis P., Maggi M., 2008, Valutare un ecomuseo: come e perché. Il metodo MACDAB, IRES, Torino

Boylan P., 1992, Ecomuseums and the new museology - some definitions, Museums Journal, t. 92, nr. 4, ss. 29-30

Burden M., 2007, Museums and the Intangible Heritage: the Case Study of the Afrikaans Language Museum, International Journal of Intangible Heritage, nr. 2, ss. 82-91

Corsane G., 2005, From 'outreach' to 'inreach': how ecomuseum principles encourage community participation in museum processes. Communication and Exploration - International Ecomuseum Forum, Zijin City Publishing House, Guizhou, China

Corsane G., 2006, Using Ecomuseum Indicators to Evaluate the Robben Island Museum and World Heritage Site, Landscape Research, t. 31, nr 4, ss. 399-416

Corsane G., Davis P., Elliot S., Maggi M., Murtas D., Rogers S., 2007a, Ecomuseum evaluation: experiences in Piemonte and Liguria, Italy, International Journal of Heritage Studies, t. 13, nr 2, ss. 101-116

Corsane G., Davis P., Elliot S., Maggi M., Murtas D. and Rogers S., 2007b, Ecomuseum performance in Piemonte and Liguria, Italy: the significance of capital, International Journal of Heritage Studies, t. 13, nr 3, ss. 223-239

Davis P., 1999, Ecomuseums: A Sense of Place, Leicester University Press, London

Davis P., 2011, Ecomuseums: A Sense of Place, Continuum, London

Deklaracja z Quebec z 12.10.1984, Quebec, Canada

Desvallées A., 1987, L’esprit et la lettre de l’écomusée. In Écomusées en France, Agence Régional d’Ethnologie Rhône-Alpes and Écomusée Nord-Dauphiné, ss. 51-55

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2008, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008 z dnia 30.05.2008

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 2011, materiał promocyjny Ekomuzeum „Wrzosowej Krainy”

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 2011, materiał promocyjny Produkty „Wrzosowej Krainy”

Gjestrum J.A., 1992, Norwegian Experience in the Field of Ecomuseums and Museums Decentralisation, ICOM General Conference September 1992, Quebec, ICOFOM Study Series, nr. 25

Hamrin O., Hulander M., 1995, The Ecomuseum Bergslagen, Falun

Hong Yi S., 2010, The comparison of the first and second generation of Chinese ecomusuems, http://icme.icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/2010/Papers/Sabrina_Hong_Yi_paper_submission.pdf (07.04.2013)

Hudson K., 1996, Ecomuseums become more realistic, Nordisk Museologi, nr. 2, ss. 11-19

Kazior B., 2008, Żywa interpretacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na przykładzie ekomuzeów, [w:] Zaręba D. (red.) Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa - zbiór dobrych praktyk, Fundusz Partnerstwa i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, ss. 11-33

Keyes A. J., 1992, Local Participation in the Cowichan and Chemainus Valleys Ecomuseum: An Exploration of Individual Participatory Experience, The University of British Columbia

Kirshenblatt-Gimblett B., 2004, Intangible Heritage as Metacultural Production. Museum International, t. 56, nr 1-2, ss. 52-65

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

LGD Wrzosowa Kraina 2014, http://kst-lgd.pl/index.php?strona=galeria&id=20 (05.03.2014)

Maggi M., Falletti V., 2000, Ecomuseums in Europe. What they are and what they can be, IRES, Torino

Mayrand P., 1994, La reconciliation possible de deux langages, Les Cahiers de développement local [Conférence des CADC du Quebec], y. 3, nr 2, ss. 3-5

Mayrand P., 1985, The new museology proclaimed, Museum, t. 37, nr 4, ss. 200-201

Mayrand P., 1998, L’exposition à l’heure juste du développement local: cycle théoretique de trois ans, unpublished ms., Reinwardt Academy, Amsterdam

Mitura T., Buczek-Kowalik M., 2012, Ekomuzea w Polsce - przykład nowej muzeologii i promocji dziedzictwa lokalnego, http://www.unipo.sk/public/media/18398/Folia_geographica_2012_20_Mitura.pdf (27.01.2014)

Rivard R., 1988, Museums and ecomuseums - questions and answers, [w:] Okomuseumsboka - identitet, okologi, deltakelse, (red.) Gjestrum J.A. and Maure M., ICOM, Tromso, Norway, ss. 123-128

Rivière G.H., 1985, The ecomuseum: an evolutive definition, Museum, t. 37, nr 4, ss. 182-183

Smoląg A., 2008, Ekomuzeum Wrzosowej Krainy, [w:] Zaręba D. (red.) Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa - zbiór dobrych praktyk, Fundusz Partnerstwa i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008, ss. 30-33

Stefano M.L., Corsane G., 2008, The applicability of the ecomuseum ideal in safeguarding intangible cultural heritage in North East England, [w:] World Heritage and Sustainable Development: Heritage 2008 International Conference, (red.) Amoêda R., Lira S., Pinheiro C., Pinheiro F. i Pinheiro J.. Barcelos: Green Lines Institute, ss. 347-357

Stefano M., 2009, Museums of the Future: using the ecomuseum ideal to promote and safeguard intangible cultural heritage, http://events.sas.ac.uk/fileadmin/documents/postgraduate/Papers_London_Debates_2009/Stefano__Museums_of_the_Future.pdf (10.01.2014)

Su D., 2005, The Establishment and Sustainable Development of Ecomuseums in China. Communication and Exploration - International Ecomuseum Forum, Guizhou, China

Sztumski J., 2010, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice

Varine H. de, 1973, A fragmented museum: the Museum of Man and Industry, Le Creusot-Montceau-les-Mines, Museum, t. 25, nr 4, ss. 292-299

Varine H. de, 1988, New museology and the renewal of the museum institution, [w:] Gjestrum J.A., Maure M. (eds.) Okomuseumsboka-identitet, okologi, deltakelse, ICOM, Tromso, Norway, ss. 62-74

Varine H. de 1992, L’ Écomusée [w:] Vagues-une anthologie de la nouvelle muséologie. (red.) Desvallées A., Editions Macon W. [Originally published in La Gazette (Association des musees canadiens), nr 11, ss. 28-40

Varine H. de, 1996, Ecomuseums or community museums? 25 years of applied research in museology and development, Nordisk Museologi, nr 2, ss. 21-26

Vergo P., 1991, The New Museology, Reaktion Books, London

Widawski K. (red.), 2009, Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Widawski K., 2011, Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 17

Wrzosowa Kraina 2009, Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=218. (11.07.2013)

Wrzosowa Kraina 2009, Mapa przyrodniczo-kulturowa ekomuzeum „Wrzosowej Krainy” http://wrzosowakraina.pl/Files/File/Ekomuzeum/WK_mapa_Ekomuzeum_Wrzosowej_Krainy.pdf. (30.07.2013)

Wrzosowa Kraina 2010, Ekomuzeum Wrzosowej Krainy – w zgodzie z naturą! http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=112. (05.03.2014)

Wrzosowa Kraina 2010, Ścieżki edukacyjne we Wrzosowej Krainie http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=119. (05.03.2014)

Wrzosowa Kraina 2010, Wrzosowa Chata w Borówkach http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=115. (05.03.2014)

Wrzosowa Kraina 2011, Piernikowy Świat Wandzi http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=742&Itemid=167. (05.03.2014)

Wrzosowa Kraina 2009, Historia LGD http://www.wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=678&Itemid=215. (11.07.2013)

Wrzosowa Kraina 2010, Imprezy plenerowe http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=110. (11.07.2013)

Wrzosowa Kraina 2010, Pasieka Maja w Krępie http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=113. (05.03.2014)

Wrzosowa Kraina 2010, Produkty i usługi http://www.wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=401&Itemid=106. (05.03.2014)

Wrzosowa Kraina 2010, Zespoły muzyczne http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=406&Itemid=111. (05.03.2014)

Wrzosowa Kraina 2013, Film informacyjny o „Wrzosowej Krainie” http://www.wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=871:film-informacyjny-o-wrzosowej-krainie&catid=38&Itemid=214. (10.07.2013)

Zaręba D. (red.) 2008, Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa - zbiór dobrych praktyk, Fundusz Partnerstwa i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków

Żuber Ł. (red.) 2008, Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina”, Chocianów
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.466

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Marek Nowacki

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642