Czy współczesne środki komunikacji masowej propagują zachowania, które wpisują się w ramy turystyki kulturowej?

Ewa Malchrowicz-Mośko

Abstrakt


Media odgrywają istotną rolę w kreowaniu zachowań turystycznych. Czy współczesne środki komunikacji masowej (tv, prasa, radio, Internet) propagują zachowania, które wpisują się w ramy turystyki kulturowej? A może inne formy podróżowania są przez nie lansowane w znacznie większym stopniu? Czy medialne formy przekazu (audycje, filmy dokumentalne, reportaże, dyskusje, inne) uczą, jak podróżować świadomie i odpowiedzialnie, czy też jest wręcz przeciwnie?

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Ewa Malchrowicz-Mośko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642