Turystyka ezoteryczna – zjawisk paranormalnych

Tadeusz Jędrysiak, Marta Kamel

Abstrakt


Artykuł dotyczy turystyki ezoterycznej, która staje się coraz bardziej popularną nową formą turystyki. Trasy ezoterycznych wycieczek obejmują tzw. miejsca mocy – obszary, które emanują specyficzną energią, oddziałującą na człowieka pozytywnie i stymulująco. W artykule zdefiniowano pojęcie ezoteryki oraz turystyki ezoterycznej, scharakteryzowano i wymieniono najciekawsze miejsca mocy i kamienne kręgi występujące na świecie i w Polsce, które stanowią cel turystyki ezoterycznej.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; dziedzictwo kulturowe; turystyka ezoteryczna; geomancja; miejsca mocy; megality; kamienne kręgi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamus M., 2009, Słowiańskie miejsca mocy…, dok. elektr.: www.slowianskawiara.info.pl (dostęp z dn.: 12.01.2014)

Fronczak J. (red.), 2005, Niezwykłe zakątki Polski, Wydawca Reader’s Digest Przegląd Sp. z.o.o., Warszawa

Grom B., 2006, Ezoteryzm nowa nadzieja?, Wyd. WAM, Kraków

Harpur J., 1995, Święte miejsca, Wyd. Świat Książki, Warszawa

Haughton B., 2009, Tajemne miejsca. Kamienne kręgi, starożytne grobowce i niezwykłe krajobrazy, Wyd. REBIS, Poznań

http://www.szlakpiastowski.com.pl/ (dostęp z dn.: 11.03.2014)

Jóźwiak W., Od Syberii po Ganges. Astromagia, dok. elektr.: www.astromagia.pl/view/page/id/104 (dostęp z dn.: 12.01.2014)

Jóźwiak W., 2008, Na duchowej ścieżce, „Wróżka”, nr 8, dok. elektr.: www.wrozka.com.pl/08_08 (dostęp z dn.: 12.01.2014)

Keller J., Kotański W., Tyloch W., Kupis B. (red.), 1986, Zarys dziejów religii, Wyd. Iskry, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, UW, Warszawa

Krzak Z., 2001, Megality świata, Wyd. Ossolineum, Wrocław

Matela L., 2009, Polska magiczna. Przewodnik po miejscach mocy, Studio Astropsychologii, Białystok

Matela L., 2008, Jak korzystać z energii miejsc mocy, Studio Astropsychologii, Białystok

Matela L., 2007, Magiczne zakątki. Przewodnik po miejscach mocy Podlasia, Suwalszczyzny, Mazur I ziemi łomżyńskiej, Studio Astropsychologii, Białystok

Matela L., 2006, Tajemnice czakramu wawelskiego i sekrety Krakowa, Studio Astropsychologii, Białystok

Matela L., 2005, Tajemnice Słowian. Poznaj sekrety słowiańskich przodków, Studio Astropsychologii, Białystok

Matela L., Sakowska O., 2004, Sekrety katedr i miejsc mocy. Wiedza tajemna chrześcijańskich mistrzów, Studio Astropsychologii, Białystok

Mazur M., Miejsca mocy, dok. elektr.: miejsca mocy – Kultura i sztuka – Film – www.iThink.pl (dostęp z dn.: 10.01.2014)

Polski Komitet ds. UNESCO, Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/lista-swiatowego-dziedzictwa/ (dostęp z dn.: 10.01.2014)

Poznańska K., 2009, Miejsca mocy czyli czakramy Ziemi, dok. elektr.: www.bankier.pl/lifestyle/wiadomosc/miejsca-mocy-czyli-czakramy-ziemi-1891344.html (dostęp z dn.: 10.01.2014)

Spencer J. i A., 2002, Encyklopedia mistycznych i świętych miejsc, Wyd. AMBER, Warszawa

Studzieniecki T., 2002, Rozwój turystyki ezoterycznej na przykładzie „kamiennych kręgów”, „Zeszyty Naukowe”, nr 2, WPSTiH, Bydgoszcz

Westwood J., 1994, Tajemnice miejsc niezwykłych, Wydawnictwo Penta, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Tadeusz Jędrysiak, Marta Kamel


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642