Macedonia jako potencjalny kierunek turystyki kulturowej

Dariusz Dąbrowski

Abstrakt


Celem artykułu jest zaprezentowanie walorów kulturowych czyli de facto najważniejszych przykładów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Macedonii, wciąż słabo znanej, a bardzo pod wieloma względami atrakcyjnej destynacji dla turystów kulturowych (i nie tylko). Za strukturę organizacyjną tekstu, z założenia nie mającego zastępować przewodników, przyjęto typologię turystyki kulturowej opracowaną przez Armina Mikosa von Rohrscheidt.
 Przeprowadzona analiza wykazała, że Macedonia jest krajem dysponującym potężnym potencjałem w zakresie dziedzictwa kulturowego. Zainteresowani znajdą tam interesujące zabytki antyczne, imponujący zespół obiektów architektonicznych i przykładów malarstwa średniowiecznego, ciekawe przykłady sztuki islamu czasów panowania tureckiego i inne. Warte uwagi jest kilka miast będących kompleksami zabytków ważnymi w skali europejskiej, a przynajmniej bałkańskiej. Na czoło listy miast wysuwają się Ochryda i Skopje, a uzupełniają ją Bitola, Kratowo, Prilep i Strumica. Godne uwagi jako cele wędrówek są także macedońskie wsie, w których wciąż można zaobserwować różnorodne przejawy żywej kultury ludowej. Liczne walory kulturowe kraju uzupełnia bogata i piękna przyroda.
 W artykule znalazły się: propozycja spędzenia kilku dni we wschodniej części Macedonii, w Strumicy i jej okolicach oraz projekt dziewięciodniowej podróży tematycznej „Szlakiem ważniejszych monastyrów Macedonii”.

Słowa kluczowe


Macedonia; turystyka kulturowa; walory turystyczne; dziedzictwo kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczak Sławomir, Firlej Katarzyna, 2007, Czarnogóra, Serbia i Macedonia. Praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała [wyd. Pascal], s. 323-418

Adamczak Sławomir, Firlej-Adamczak Katarzyna, Bzowski Krzysztof, Gołębiewski Łukasz, 2011, Czarnogóra, Serbia, Macedonia, Kosowo i Albania, Bielsko-Biała [wyd. Pascal].

Alački Adriana, 2012, Makedonski Tradicionalen Gotovač, [b.m.w.]

Balabanov Kosta, 1989, St. Panatalejmon. Nerezi – Skopje, Skopje

Balabanov Kosta, Nikolovski Antonie, Ќornakov Dimitar, 1980, Spomenici na kulturata na Makedonija, Skopje

Bałkany. Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo, Macedonia, Albania. Praca zbiorowa, 2011, [wyd. IV], Gliwice [wyd. Bezdroża], s. 282-381

Bitola. Tourist guide, 2010, Bitola

Chagiološka studia [b.d.w.] Chagiološka studia i Žitije na svetite Petnaeset Tiveriopolski Sveštonomačenici, Strumica.

Dudek Dawid, Smorczewski Łukasz (rozdział historyczny), 2013, Macedonia. Przewodnik globtrotera, Poznań

Fallon Steve, Hellander Paul, Oliver Jeanne, 1997, Chorwacja oraz Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), Słowenia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Bielsko – Biała [wyd. Pascal], s. 165-181

Felczak Wacław, Wasilewski Tadeusz, 1985, Historia Jugosławii, Wrocław […]

Gorgievska Anica, 2008, Heraklea Linkestis. Vodič, Bitola

Grozdanov Cvetan, 1988, Sveta Sofija. Saint Sophia. Ohrid, Zagreb

Kokino [b.d.w.] Kokino. Stara opservatorija, Kumanovo.

Korunovski Sašo, Dmitrova Elizabeta, 2011, Painting and architecture in medieval Macedonia – artist and works of art, Skopje

Krstiќ Slavica, 2012, Soboren chram „Sv. Nikola” Kumanovo, Kumanovo.

Manastir Varoš, 2010, Varoš

Metodijeski Dejan, 2012, Turizmot vo ruralnite sredini, Skopje

Miljković-Pepek Petar, 2001, An unknown treasury of icons, Skopje.

Mitevski Ilija, Stojanovski Goce, Mitevska Anka, 2009, Kratovo. Turistički vodič, Kratovo. Turistički vodič. Kratovo, Kratovo 2009

Mikos von Rohrscheidt Armin, 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, Gniezno

Moszyński Leszek, 1984, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa

Nikolovski Darko, 2010, The Icon Painting in Macedonia. Dated icons, known authors and painting workshops, Skopje

Ohrid. Biser Balkana, 2012, Skopje

Ochrid. Gradot na svetlinata, 2002,Skopje – Zagreb [CD]

Plaošnik: the reconstructed St. Clement and St.Panteleimon Church in Ohrid, 2004. Ohrid.

Poposka Jana, 2011, Church Mother of God Peribleptos (St. Clement), Ohrid

Popovska-Korobar Viktorija, 2000, Lesnovski manastir Sv. Archangel Michail i Sv. Gavril Lesnovski, Skopje

Popovska-Korobar Viktorija, 1998, Pološki manastir Sv. Ǵorǵi, Skopje

Saveski Stojan, 2007 a, Crkva Sveta Bogorodica Bolnička. Ochrid – Makedonija, Ochrid

Saveski Stojan, 2007 b Crkva sveti Nikola Bolnički. Ochrid – Makedonija, Ochryd

Saveski Stojan, 2007 c, Monastery Saint John Theologian Kaneo, Ochrid

Saveski Stojan, 2010, Manastir sveti Naum Ohridski, Ohrid

Skopje. Capital of Seven Gates, 2011, Skopje.

Skopje. Turistički vodič, 2013, Skopje.

Stavropigijalen manastir Roždestva na Presveta Bogorodica, [b.m.w. b.d.w.]

Stawowy-Kawka Irena, 2000, Historia Macedonii, Wrocław […]

Strumica. Kulturno – istorisko nasledstvo: vodič, 2005, Strumica

Strumica. Turistički vodič, Strumica

Turistički vodič. Kratovo, 2009, Kratovo.

www.almatur.pl/serbia-czarnogora-albania-macedonia-sloneczne-balkany__KMTO__lato.html (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.balkanistyka.org/category/balkany/macedonia/ (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.bitolamuseum.org/ (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.bitolatourist.info/ (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.exploringmacedonia.com/villages.nspx (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.galicica.org.mk (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.kokinoobservatory.mk/ (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.logostour.pl/wycieczki-w-europie/-/asset_publisher/F1yI/content/balkany-serbia-bulgaria-macedonia-kosowo-albania-czarnogora-www.bosnia-i-hercegowina (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.macedonia-timeless.com/DesktopDefault.aspx?tabid=1339 (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.makedonija.name/ (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.mojamacedonia.wordpress.com/ (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.msuskopje.org.mk (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.musmk.org.mk

www.nationalgallery.mk/ (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.npmavrovo.org.mk/ (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=132 (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.park-pelister.com/ (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.pbpolsztyn.com/wycieczki/kraje-balkanskie/macedonia-albania-serbia-9-dni,e193c12 (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.schwedenstrasse.de/flash/ (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.stobi.mk (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.travel2macedonia.com.mk/visit-macedonia (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.travelzone.pl/hotele/serbia/balkanski-szlak-wycieczka-objazdowa.html (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.tumbamadzari.org.mk/ (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.wtir.awf.krakow.pl/pdf/studenci/strony_st/projekty/macedonia/macedonia_monika_sykala.pdf (dostęp 23 VI 2014 r.)

www.wtir.awf.krakow.pl/pdf/studenci/strony_st/projekty/macedonia/sowa.pdf (dostęp 23 VI 2014 r.)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v7i0.473

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Dariusz Dąbrowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642