Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego powiatu wadowickiego

Paweł Franczak, Karolina Listwan

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowski B., 1952, Powstania chłopskie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa.

Chadam A., 1984, Zarys dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej, Wyd. Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska.

Grodnicki A., 1995, Na Lanckoronie i stokach Żarku, Wyd. Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska.

Iwańska K., 2000, Diaspora Żydowska w Kalwarii Zebrzydowskiej od XVIII wieku do II wojny światowej, [w:] Miscellanea historico-regionalia Galiciensia, Wadowice, s. 10-26.

Kiryk F., 1970, Dzieje powiatu myślenickiego w okresie przedrozbiorowym, Wyd. Literackie, Kraków.

Klima T., 1903, Akta do konfederacji wojew. krakowskiego, a zwłaszcza księstwa oświęcimskiego i zatorskiego, Wyd. Foltyna, Wadowice.

Klistała J., 2008, Martyrologium mieszkańców ziemi oświęcimskiej, andrychowskiej, wadowickiej oraz Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Kęt, Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1939-1945. Słownik biograficzny, Wyd. Prasa Beskidzka, Bielsko-Biała.

Kluczykowski M., 1967, Dwa wieki miasta Andrychowa 1767-1967, WSP im. KEN, Kraków.

Kotowiecki E., Nowakowski A., Stadnicki G. [red.], 1997, Wadowice. Studia z dziejów miasta, Wyd. Reizm, Wadowice.

Krasicka J., 1929, Kraków i ziemia krakowska wobec konfederacji barskiej, Wyd. W.L. Anczycka i Spółki, Kraków.

Kutrzeba S., 1913, Prawa, przywileje, statuty i lauda księstw oświęcimskiego i zatorskiego, Wyd. AU, Kraków.

Lenczewski F., 1969, Osadnictwo w rejonie Mucharza i Lanckorony w XIV i XVIII w., Wierchy, t. 38, s. 197-201.

Łepkowski J., 1850, Kalwarya Zebrzydowska i jej okolice pod względem dziejowym i archeologicznym, Kraków.

Marczewski M., 1897, Powiat wadowicki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym, Drukarnia Aleksander Słomski, Kraków.

Nowakowski A., 1985, Z dziejów miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Wyd. Polskie Tow. Teologiczne, Kraków.

Nowakowski A. [red.], 1994, Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, Białostockie Wyd. Prawnicze IUSTITIA, Warszawa.

Pietraszek E., 1964, Kopalnie i huty żelaza w Beskidzie Średnim i Małym w XIX wieku, Wierchy, t. 33, s. 183-191.

Rocznik Babiogórski, tomy 1-14 (1999-2013), Wyd. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich.

Siemoniow A., 1984, Ziemia Wadowicka - monografia turystyczno-krajobrazowa, Wyd. Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK "Ziemia Wadowicka", Wadowice.

Sosnowski K., 1926, Beskid Małym, Wierchy, t. 3, s. 119-159.

Stadnicki G., 1992, Wadowice, karty z przeszłości, Wyd. TMZW, Wadowice.

Sypowski F., 1938, Miasta Lanckorony świadki przeszłości, nakład własny, Wieliczka.

Wyczawski H., 1947, Dzieje Kalwarii Zebrzydowskiej, Wyd. Nakładem Prowincjonatu oo. Bernardynów, Kraków.

Wyczawski H., 1987, Kalwaria Zebrzydowska: historia klasztoru Bernardynów i kalwaryjskich dróżek, Wyd. Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska.

Zając S., 1987, Kalwaria Zebrzydowska miasto Krzyża Partyzanckiego, Wyd. Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska.

Zarewicz L., 1885, Lanckorona. Monografia historyczna, Drukarnia Czas, Kraków.

Zwoliński A., 1993, Miasto Ankwiczów. Z dziejów Andrychowa, Drukarnia Akcydensowa, Kraków.
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v7i0.475

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Paweł Franczak, Karolina Listwan

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642