Czy i kiedy artykuły naukowe tracą swoją aktualność w kontekście prezentowanych badań?

Piotr Zmyślony

Abstrakt


Rzetelny tekst naukowy powinien zawierać: analizę dotychczasowego dorobku literaturowego w temacie, którego dotyczy, metodykę przeprowadzonego badania i prezentację jego wyników, a także wyprowadzone na ich podstawie wnioski i rekomendacje. Wszystko to powinien poprzedzać wstęp będący prezentacją koncepcji publikacji z jasno wyznaczonym problemem i/lub celem oraz zakresami, w tym zakresem czasowym. Z tym ostatnim wiąże się bezpośrednio lub pośrednio czas przeprowadzenia badań dla potrzeb artykułu. W związku z tym potrzebne jest, żeby każdy badacz zadał sobie pytanie, czy jego badania są (jeszcze) aktualne, aby można je było prezentować i na ich podstawie formułować wnioski. Problem ten odnosi się także do zagadnień związanych z turystyką kulturową. W związku z tym poddaję następujący problem do dyskusji:
Czy i kiedy artykuły naukowe tracą swoją aktualność w kontekście prezentowanych badań? Czy można wyznaczyć okres począwszy od zakończenia badania, w którym badania powinny być opublikowane? Czy wartość tekstu naukowego powinno mierzyć się “świeżością" czy aktualnością przeprowadzonych badań, czy też ich uniwersalizmem, czyli umiejętnością określenia trafnego, czyli bardziej uniwersalnego, pozaczasowego, problemu badawczego oraz jakością formułowania wniosków, które można zastosować w szerszym wymiarze niż studium przypadku i czas, którego dotyczą? Co wreszcie różni tekst naukowy od raportu badawczego tworzonego na zlecenie organizacji i instytucji, na bazie których wielu autorów tworzy artykuły i inne pozycje naukowe? Na koniec, jaka jest w tym kontekście jakość naukowa polskich i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu turystyki (kulturowej) ?

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v7i0.476

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Piotr Zmyślony

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642