Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie. Stan: sierpień 2014.

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Opracowanie obejmuje krytyczną analizę badań nad turystyką kulturową jako jedną z głównych gałęzi współczesnej turystyki. Jego przedmiotem są w pierwszym rzędzie prace dotyczące kulturowych, ekonomicznych i socjologicznych podstaw oraz dziejów i metodologii badań. Druga grupa badań i opracowań poddanych analizie odnosi się do poszczególnych form turystyki kulturowej. Trzecią grupę stanowią ujęte w formie monografii, raportów i artykułów szczegółowe analizy potencjału turystyczno-kulturowego miejsc i obszarów, profilów i preferencji turystów kulturowych, zarządzana organizacjami i systemami służącymi upowszechnieniu kultury przez turystykę i organizacją oferty w konkretnych miejscach i obszarach. Analiza koncentruje się na badaniach i publikacjach polskich, jednak obejmuje także najważniejsze pozycje książkowe opublikowane w innych językach. Ich uwzględnienie ma służyć zachowaniu i wzmacnianiu powiązań między rodzimą a globalną refleksją naukową w tej dziedzinie, a także ukazać ewentualne luki w badaniach podejmowanych w kraju i skierować na nie uwagę polskich uczonych oraz ośrodkó.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; badania turystyczne; bibliografia turystyki; analiza turystyki

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642