Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Podręcznik dla studentów kierunków turystycznych i ekonomicznych

Dorota Aleksandra Świtała-Trybek

Abstrakt


„Zgodnie z autonomią programową i ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, w obszarze nauk społecznych powinny znaleźć się przedmioty, które ułatwiłyby studentom percepcję kulturowych wartości estetycznych, poznawczych i obyczajowych oraz właściwą interpretację faktów i zjawisk kulturowych. Treści z zakresu wiedzy o kulturze ujmuje się w programach studiów na różnych wydziałach uniwersyteckich, w tym kierunkach ekonomicznych i turystycznych”. Ten wprowadzający cytat pochodzi z najnowszej książki Barbary Pabian, opublikowanej pod koniec 2013 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autorka podjęła się opracowania podręcznika, który łączyłby elementy wiedzy o kulturze z problematyką turystyki i biznesu. Warto dodać, iż Barbara Pabian jest autorką dwóch innych wysoko ocenianych monografii: Atrakcje turystyczne Polski. Walory kulturowe (2006) i Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne (2009).Słowa kluczowe


turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pabian B., 2013, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Podręcznik dla studentów kierunków turystycznych i ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.490

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Dorota Aleksandra Świtała-Trybek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642