Turystyka literacka w Małopolsce

Agnieszka Pudełko

Abstrakt


Tematyka artykułu dotyczy turystyki literackiej w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli Krakowa jako stolicy regionu i miejsca o najbardziej kulturotwórczym charakterze. W niniejszym tekście przeanalizowane zostały poszczególne komponenty potencjalnego produktu turystycznego – literackiego szlaku po Małopolsce, którego częściami składowymi są: obszar, obiekty, usługi, rzeczy, wydarzenia i imprezy. Uwaga zwrócona została także na sposoby promocji Małopolski jako regionu literackiego, zarówno w kraju, jaki i zagranicą. Literacki potencjał związany z Krakowem i Małopolską do tej pory nie został w pełni wykorzystany. Jednak dzięki staraniom instytucji i grup fascynatów ma on szansę w najbliższym czasie zostać znakiem rozpoznawczym regionu i stać się źródłem zarówno materialnych, jak i niematerialnych zysków.

Słowa kluczowe


festiwale; literatura; Małopolska; muzea; pisarze; turystyka literacka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bikont A., Szczęsna J., 1997, Pamiątkowe rupiecie. Przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej, Prószyński i Ska, Warszawa

Borkowski K., 2013, Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków

Borucki M., 2009, Polskie gniazda literackie, Sport i Turystyka – Muza, Warszawa

Deptuła B., 2013, Literatura od kuchni, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa

Dunin-Wąsowicz P., 2007, Mole barowe, „Polityka”, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/220398,1,mole-barowe.read

Dunin-Wąsowicz P., 2013, Fantastyczny Kraków, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Janota K., Olczyk J., 2012, Reading Małopolska, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Korporacja Ha!art, Kraków

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kordaczuk J., Ujazdowska L., 2005, Polskie muzea literackie: przewodnik, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Kowalczyk A., 2010, Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe, [w:] Młynarczyk Z., Potocka I., Zajadacz A., Turystyka zrównoważona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008b, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa”, nr II, s. 17-32

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008b, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Niemczyńska M.I., 2014, Kraków, Krupnicza 22. Dom czterdziestu wieszczy, „Gazeta Wyborcza”, http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,15253844.html?as=2

Świetlicki M., 2011, Powieści, Wydawnictwo EMG, Kraków

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884

Wawrzyniak M., 2010, Czytanie miasta – idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi, „Turystyka kulturowa”, nr III, s. 16-29

Worcell H., 2005, Zaklęte rewiry, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Zamorska-Przyłuska E., 2010, Przewodnik literacki po Krakowie i województwie małopolskim, Wydawnictwo W.A.B., Kraków

Zmyślony P., 2001, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, „Problemy Turystyki”, tom 24, nr I/II, 21-30

Festiwal Miłosza http://www.miloszfestival.pl/ [04.03.2014]

Festiwal Conrada http://www.conradfestival.pl/ [04.03.2014]

Fundacja Przestrzeń Kobiet http://www.przestrzenkobiet.pl/ [12.03.2014]

Historia literatury w Krakowie http://miastoliteratury.pl/miasto-literatury/historia-literatury-w-krakowie/ [10.03.2014]

Krakowski Szlak Kobiet http://www.krakowskiszlakkobiet.pl/ [12.03.2014]

Kraków Miasto Literatury http://miastoliteratury.pl/ [10.03.2014]

Literacki Atlas Polski http://www.instytutksiazki.pl/dkk-wydarzenia,aktualnosci,21047,w-podroz-z-literackim-atlasem-polski.html [14.03.2014]

Małopolski Szlak Literacki http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/208909,utworz-z-nami-malopolski-szlak-literacki,id,t.html [30.03.2014]

Miasta Kreatywne UNESCO – Literatura http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/literature/ [14.03.2014]

Muzeum Emila Zegadłowicza http://www.muzeumezegadlowicza.pl/ [26.02.2014]

Muzeum Jana Kasprowicza http://www.harenda.com.pl/ [18.03.2014]

Muzeum Księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu http://muzea.stary.sacz.pl/ekspozycja-muzealna [17.03.2014]

Muzeum Narodowe w Krakowie http://www.muzeum.krakow.pl/ [03.03.2014]

Muzeum Narodowe w Krakowie – Kamienica Szołajskich http://www.muzeum.krakow.pl/Kamienica-Szolayskich.68.0.html [03.03.2014]

Muzeum Narodowe w Krakowie – oddział im. Emeryka Hutten-Czapskiego http://www.muzeum.krakow.pl/Muzeum-im-Emeryka-Hutten-Czapskiego.85.0.html [03.03.2014]

Muzeum Sztuki Współczesnej (MOCAK) w Krakowie http://www.mocak.pl/ [03.03.2014]

Podróże z „Panem Tadeuszem” http://podrozezpanemtadeuszem.pl/ [06.03.2014]

Projekt ORT http://www.ort-project.eu/ [14.03.2014]

Przewodnik Anna Kapera http://www.akapera.pl/ [11.03.2014]

Reading Małopolska http://www.readingmalopolska.pl/ [12.03.2014]

Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka” http://www.krakow.pttk.pl/index.php?id=rydlowka [03.03.2014]

Sklep z cytatami http://sklepzcytatami.pl/ [17.03.2014]

Szlak Jana Kasprowicza http://szlakkasprowicza.fm.interia.pl/ [12.03.2014]

Szlak Josepha Conrada http://www.conradianum.polonistyka.uj.edu.pl/index016.html#proj3 [12.03.2014]

Szlak Władysława Orkana http://beskid-makowski.pl/muwit/pliki/pl_mp_go_a0770.html [12.03.2014]

Szlak „krakowskiego realizmu knajpianego” http://readingmalopolska.pl/pl/trails,41.html [04.03.2014]

Szlak ks. Józefa Tischnera http://muzea.stary.sacz.pl/starosadeckie-slady-ks-tischnera [12.03.2014]

Szlakiem „Trylogii” Henryka Sienkiewicza http://rzecz-pospolita.com/trylogia/ [11.03.2014]

Śladami Eberharda Mocka http://www.wroclaw.pl/sladami-eberharda-mocka [06.03.2014]

Targi Książki w Krakowie http://www.targi.krakow.pl/ [04.03.2014]

„Tischnerówka” – Dom Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera http://www.tischnerowka.pl/ [17.03.2014]

Ukraińskie kawiarnie inspirowane literaturą http://ukraineallaboutu.com/ [13.03.2014]

Ulotka Literacki Kraków http://www.krakow.pl/pliki/4437 [14.03.2014]

Warszawa śladami „Złego” http://zly.ownlog.com/ [11.03.2014]

Vintage Kraków Tours http://vintagekrakow.blogspot.com/ [12.03.2014]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Agnieszka Pudełko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642