Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego miasta Krakowa i powiatu ziemskiego krakowskiego

Paweł Franczak, Magdalena Banaszkiewicz, Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banach Jerzy, Ikonografia Wawelu, Kraków 1977

Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1986

Bieniarzówna Janina, Mieszczaństwo krakowskie w XVII wieku, Kraków 1969

Bogdanowski Janusz, Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Kraków 1979

Bujak Adam, Czyżewski Krzysztof, Tysiącletni Kraków, Kraków 2014

Dobrowolski Tadeusz, Sztuka Krakowa, Kraków 1971

Fabiański Marcin, Złoty Kraków, Kraków 2010

Gaj Agnieszka, Przewodnik po Krakowie – Nowej Hucie, Kraków 2013

Grodzisk Stanisław, Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie, Kraków 2012

Grodziska-Ożóg Karolina, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków 1987

Grodziski Stanisław, W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976

Halkowski H., M. Rożek, Żydzi w Krakowie. 700 lat historii, Kraków 2005

Halkowski Henryk, Żydowski Kraków. Legendy i ludzie, Kraków 2009

Jakubowski Krzysztof, Kawa i ciastko o każdej porze. Historia krakowskich kawiarni i cukierni, Warszawa 2012

Jankowska Magdalena, Kocańda Małgorzata, Kraków między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, Kraków 2011

Kracik Jan, Rożek Michał, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie, Kraków 2012

Kraków 3w1, Kraków 2011

Kraków i okolice na rowerze, Kraków 2014

Kraków i okolice. Przewodnik, Kraków 2014

Krasnowolski Bogusław, Ulice i place krakowskiego Kazimierza, Kraków 1992

Kutrzeba Stanisław, Finanse i handel średniowiecznego Krakowa, Kraków 2008

Legutko Agnieszka, Krakowski Kazimierz i Podgórze, Kraków 2010

Majer Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, Kraków 1936

Małecki Jan M., Historia Krakowa dla każdego, Kraków 2007

Mazan Leszek, Czuma Mieczysław, Opowieści z krainy centusiów, Kraków 2001

Nazar Andrzej, Tajemnice krakowskich budowli, Kraków 2013

Piech S., W cieniu kościołów i synagog. Życie religijne międzywojennego Krakowa 1918-1939, Kraków 1999

Podlewski Zygmunt, Szli święci przez Kraków, Kraków 2013

Rożek Michał, Groby Królewskie na Wawelu, Kraków 2009

Rożek Michał, Historie nieopowiedziane, Kraków 2008

Rożek Michał, Mistyczny Kraków, Kraków 1991

Rożek Michał, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Kraków 1993

Rożek Michał, Swojski Kraków, Kraków 2001

Rożek Michał, Wielcy pod Wawelem, Kraków 2013

Rydlowa Maria, Moje Bronowice mój Kraków, Kraków 2013

Sondel Janusz, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Starachowicz Zygmunt, Sonderaktion Krakau. Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6-10 listopada 1939), Gdańsk 2012

Węcławowicz Tomasz, Królewski kościół katedralny na Wawelu w rocznicę konsekracji 1364-2014, Kraków 2014

Zbroja Barbara, Architektura międzywojennego Krakowa 1918-1939. Budynki, ludzie, historie, Kraków 2013

Żyra Krzysztof, Przedwojenny Kraków. Najpiękniejsze zdjęcia, Kraków 2013
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.500

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Paweł Franczak, Magdalena Banaszkiewicz, Armin Mikos v. Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642