Muzeum bez strony internetowej? O zgubnych skutkach braku promocji europejskich muzeów instrumentów muzycznych dla potencjału turystyczno-kulturowego tych instytucji

Róża Różańska

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na zaniedbania w obszarze promocji europejskich muzeów instrumentów muzycznych w Internecie. Całkowite, bądź częściowe zaniechanie wirtualnej promocji zbiorów muzycznych artefaktów stoi w sprzeczności z procesami globalizacji oraz podstawowymi zadaniami muzeów. Do oceny wybrano muzea instrumentów muzycznych, a także muzea w których kolekcjach znajdują się takie przedmioty. Za pomocą analizy przypadków wyróżniono typowe błędy w sferze wirtualnej promocji wybranej grupy podmiotów oraz dokonano porównania europejskich instytucji z muzeami amerykańskimi, omawianymi w charakterze przykładów dobrych praktyk. Zwrócono uwagę na konsekwencje braku wirtualnej promocji dla muzeów instrumentów muzycznych i negatywne skutki szerzenia się tego zjawiska dla ich wizerunku.


Słowa kluczowe


muzea instrumentów muzycznych; promocja w internecie; turystyka kulturowa; globalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ames, P. J. (1989). Marketing in museums: means or master of the mission? „Curator: The Museum Journal”, 32 (1), 5-15

Bordas Ibánez C. (1999). Instrumentos Musicales en Colecciones Espanolas. Centro de Documentation de Música y Danza

Dawe, K. (2003). The cultural study of musical instruments. The Cultural Study of Music: a critical introduction, 274-83

Dearling R. (2001). The Encyclopedia of Musical Instruments, Non-western and Obsolete Instruments. Carlton Boos Ltd

Diamond B., Cronk M. S., von Rosen F. (1994). Visions of Sound, Musical Instrument of First Nations Communities in North-eastern America. The University of Chicago Press

Falk, J. H., Dierking, L. D. (2000). Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning. Altamira Press

Gatti, A. (1998). Museo degli strumenti musicali. Art Books Intl Ltd

Karp, C. (1985). Musical instruments in museums. „Museum Management and Curatorship”, 4 (2), 179-182

Matt G., (2006). Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przyjemnie o zarządzaniu instytucją kultury. Fundacja Aletheia. Kraków

Mikos von Rohrscheidt A. (2010). Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. Wydawnictwo KulTour.pl

Oling B., Wallish H. (2003), The Complete Encyclopedia of Musical Instruments. Chartwell Books Inc

Schweibenz W., 2004, Virtual Museums. The Development of Virtual Museums, „ICOM News Magazine”, nr 3, s. 3

Stasiak A., (2007), O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku, [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka razem czy oddzielnie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, s. 115-134

Stefanik M., Kamel M., 2013, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa”, nr 8, s. 5-23

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24, z poźn. zm.), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970050024

Academia Naznionale di Santa Cecilia Musical Instruments Museum: www.museo.santacecilia.it

Civico Museo degli Strumenti Musicali www.milanocastello.it/ing/visitaRocchetta.html

Cité de la Musique www.citedelamusique.fr/francais/musee/visiter/presentation.aspx

Eboardmuseum www.eboardmuseum.com

Handel House Museum www.handelhouse.org

Hudobné múzeum w Bratysławie www.snm.sk/?about-the-museum-6

Louvre: www.louvre.fr

Museo Interactivo de la Música de Málaga www.musicaenaccion.com/mimma/

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali www.galleriaborghese.it/nuove/strumenti.htm

Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig www.mfm.uni-leipzig.de/en/index.php

Museum of Making Music w Kalifornii www.museumofmakingmusic.org

Museum of Popular Music Instruments www.instruments-museum.gr/products1.php?lang=1&wh=8

Musée du piano www.limoux.fr/fr/pag-277026-Musee-du-Piano-%28incontournables%29.html

Musical Instrument Museum w Brukseli www.mim.org

Musikinstrumenten-Museum Berlin www.sim.spk-berlin.de

Museu dos Cordofones www.geira.pt/MCordofones/

Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-instrumentow-muzycznych/

Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus www.muziejai.lt/Aktualijos/aktualijos.en.htm

Ringve Musikkmuseum www.ringve.no/en/

Royal College of Music's Museum of Musical Instruments: www.rcm.ac.uk/events/museum/

Victoria & Albert Museum www.vam.ac.uk

The Bate Collection www.bate.ox.ac.uk

The Metropolitan Museum of Art. www.metmuseum.org/about-the-museum/museum-departments/curatorial-departments/musical-instruments/

Yale University Collection of Musical Instruments www.yale.edu/musicalinstruments/
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v10i0.506

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Róża Różańska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642