Musical jako element rozwoju miejskiej turystyki kulturowej – Król Lew w Hamburgu

Weronika Pokojska

Abstrakt


Tematem artykułu jest zaprezentowanie strategii rozwoju miejskiej turystyki kulturowej opartej na musicalu. Zagadnienie to zaprezentowanie jest na studium przypadku musicalu Król Lew w Hamburgu, gdzie spektakl ten jest grany nieprzerwanie od kilkunastu lat. Część wprowadzająca do studium poświęcona jest kwestiom ogólnym – definicji i cechom charakterystycznym dla tego rodzaju turystyki, która w ciągu ostatnich lat stała się coraz częstszą formą spędzania wolnego czasu i zaczęła stanowić znaczący faktor ekonomiczny dla miast. Miejska turystyka kulturowa jest zjawiskiem typowym dla państw wysokorozwiniętych, gdzie już dawno zauważono potencjał kultury w kreowaniu marki miasta oraz generalnym rozwoju turystyki i sektora usług. Nakreślone zostały także przyczyny takiego stanu oraz ewentualne zagrożenia. By lepiej zrozumieć rolę i funkcje musicalu w kulturze niemieckiej, jeden z podrozdziałów został poświęcony krótkiej historii zjawiska oraz obecnemu stanowi rynku.  W kolejnej części opisano przypadek musicalu Król Lew z uwzględnieniem wytycznych charakteryzujących miejską turystykę kulturową – m.in. strategii wprowadzenia go na rynek, inwestycjom koniecznym w realizacji projektu, innowacjom w scenografii i projektach kostiumów, zabiegom marketingowym oraz korzyściom, które spektakl przyniósł miastu. 


Słowa kluczowe


miejska turystyka kulturowa; musical; Hamburg

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baskerville, D.; Baskerville, T. (2010). Music Business Handbook and Career Guide. SAGE Publications, Inc

Gee, Ch.; Makens, J.; Choy, D. (1997). The Travel Industry. New York: Van Nostrand Reinhold

Hornberger, N. (2004). Freizeittrends im Tourismus - Auswirkungen und Handlungsmöglichkeiten für das Destinationsmarketing. Santa Cruz: Grin Verlag

Jędrusik, M.; Makowski, J.; Plit, F. (2010). Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Klingner, K. (2006). Urban Tourism and the World Cup. Santa Cruz: Grin Verlag

Kulturstatistiken 2008. (2008). Städtische Ämter des Bundes und der Länder

Mandel, B. (2009). PR für Kunst und Kultur. Handbuch für Theorie und Praxis. Bielefeld: Transcript Verlag

Matczak, A. red. (2008). Turystyka miejska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG

Martel, F. (2011). Mainstream: Co podoba się wszędzie na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca

Müller, U. (2008). Andrew Lloyd Webbers Musicals. München: Verlag C.H. Beck

Pflicht, S. (1988). Musical-Führer. Mainz: Schott

Specht, Ch. (2009). Das Neue Deutsche Musical. Musikalische Einflüsse der Rockmusik auf das Neue Deutsche Musical. Berlin: Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur

Towse, R. (2011). Ekonomia kultury. Kompendium. Narodowe Centrum Kultur: Warszawa

Walsh, M. (1995). Andrew Lloyd Webber. Der erfolgreichste Komponist unserer Zeit. Mainz: Schott

Warszyńska, J. red. (2000). Geografia turystyczna świata. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Jahre Disney’s Der König der Löwen – 12 Hauptdarsteller – 12 Geschichten. http://www.youtube.com/watch?v=m52s5d2E7-4 [odczyt: 17.03.2014]

ALDI Süd Reisen. www.sued.aldi-reisen.de [odczyt: 03.03.2014]

Besucherzahlen von Musicals in Hamburg von 1986 bis 2011. www.de.statista.com/statistik/daten/studie/208964/umfrage/besucherzahlen-von-musicals-in-hamburg [odczyt: 17.03.2014]

Deutsche Bahn Städtereisen. www.bahn.de/p/view/urlaub/staedtereisen [odczyt: 03.03.2014]

Disney’s König der Löwen. http://www.youtube.com/watch?v=ipcZ7ulIZCE [odczyt: 04.03.2014]

dOCUMENTA. http://d13.documenta.de/en/ [odczyt: 08.03.2014]

Grand Tour. www.grandtour.com.pl/oferta [odczyt: 03.03.2014]

Erfolgsmusical feiert 12. Geburtstag. www.ganz-hamburg.de/kunst-kultur/disneys-der-koenig-der-lowen-%E2%80%93-erfolgs-musical-feiert-12-geburtstag [odczyt: 17.03.2014]

Europäische Metropolen und Hamburg im Vergleich. http://www.hamburg-tourism.de/business-presse/zahlen-fakten/tourismusstatistiken/europaeische-metropolen/ [odczyt: 17.03.2014]

Kinderdarsteller bei Disney’s König der Löwen. www.youtube.com/watch?v=SB2u3IsRVmM [odczyt: 14.03.2014]

Musicalausbildung auf höchstem Niveau – Joop van den Ende Academy in Hamburg. www.youtube.com/watch?v=_P7Pbu7Wj-U [odczyt: 13.03.2014]

Musical Der König der Löwen. www.musical-world.de/theater/musicals-im-theater/musicals-i-l/koenig-der-loewen [odczyt: 17.03.2014]

Musical Metro. http://studiobuffo.com.pl/?p=363 [odczyt: 19.03.2014]

Passionstheater Oberammergau. www.passionstheater.de [odczyt: 11.03.2014]

Richard Wagner Festspiele. www.bayreuther-wagner-festspiele.de [odczyt: 15.03.2014]

Speicherstadt. www.hamburg-tourism.de/sehenswertes/best-of-hamburg/speicherstadt/ [odczyt: 11.03.2014]

Stage Entertainment. www.stage-entertainment.de [odczyt: 03.03.2014]

Starlight Express. www.starlight-express.de [odczyt: 17.03.2014]

Studiosus. www.studiosus.com [odczyt: 03.03.2014]

Wacken Open Air. www.wacken.com [odczyt: 15.03.2014]

UNWTO Torusim Highlights 2013 Edition. http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2013-edition [odczyt: 11.03.2014]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Weronika Pokojska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642