Wybrane aspekty zagranicznej turystyki clubbingowej w Trójmieście

Grzegorz Iwanicki, Anna Dłużewska

Abstrakt


Artykuł porusza problematykę turystyki city break w Polsce. Opisuje jeden z jej rodzajów – zagraniczną turystykę clubbingową, w tym jej potencjał w ośrodkach tworzących Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot). W ramach omawianego potencjału zaprezentowane zostały jego następujące elementy składowe: dostępność komunikacyjna, infrastruktura clubbingowa oraz baza noclegowa Trójmiasta. Część dotycząca dostępności komunikacyjnej poświęcona jest analizie połączeń obsługiwanych przez tanie linie lotnicze (liczba regularnych połączeń, liczba rejsów, ceny biletów na poszczególnych kierunkach). Infrastruktura clubbingowa zaprezentowana została pod kątem rozkładu przestrzennego klubów i dyskotek, ich liczby oraz częstotliwości organizowanych imprez. Przedstawiona została również analiza działań marketingowych prowadzonych przez kluby z myślą o turystach zagranicznych (na podstawie monitoringu ich oficjalnych stron internetowych). Dodatkowo opisane zostały istniejące na rynku oferty zorganizowanych wycieczek z zakresu clubbingu w Trójmieście.

Słowa kluczowe


turystyka clubbingowa; city break; turystka miejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adlaf E., Smart R.G., 1997, Party subculture or dens of doom? An epidemiological study of rave attendance and drug use patterns among adolescent students. Journal of Psychoactive Drugs 29(2), s. 193–198

Bell D., 2008, Destination drinking: Toward a research agenda on alcotourism. Drugs: education, prevention and policy, vol. 15(3), s. 291-304

Bellis M. A., Hale G., Bennett A., Chaudry M., Kilfoyle M., 2000, Ibiza uncovered: Changes in substance use and sexual behavior amongst young people visiting an international night-life resort. The International Journal on Drug Policy, vol. 11, s. 235–244

Borodako K., Rudnicki M., 2014, Transport Accessibility in Business Travel -- a Case Study of Central and East European Cities. International Journal of Tourism Research, vol. 16 (2),

s. 137-145

Demant, J., 2009, When alcohol acts: An actor-network approach to teenagers,alcohol and parties. Body & Society, 15, s. 26–46

Dunne G., Flanagan S., Buckley J, 2010, Towards an Understanding of International City Break Travel. International Journal of Tourism Research, vol. 12, s. 409-417

Forsyth AJM., 1996, Places and patterns of drug use in the Scottish dance scene. Addiction 91(4), s. 511–521

Goulding C., Shankar A., 2011, Club culture, neotribalism and ritualised behaviour. Annals of Tourism Research, vol. 38 (4), s. 1435-1453

Hall D., 2011, Tourism development in contemporary Central and Eastern Europe: challenges for the industry and key issues for researchers. Human Geographies -- Journal of Studies & Research in Human Geography, vol. 5 (2), s. 5-12

Inversini A., Masiero L., 2014, Selling rooms online: the use of social media and online travel agents. International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 26 (2), s. 272-292

Malborn B., 1999, Clubbing: Dancing, Esctasy and Vitality. Routledge, Londyn

Maxwell J.C., 2005, Party drugs: Properties, prevalence, patterns, and problems. Substance Use & Misuse 40, s. 1203–1240

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa – wokół definicji. Turystyka kulturowa, nr. 1, s. 4-21

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. GWSHM Milenium, Gniezno

Thurnell-Read T., 2011, 'Common-sense' research: Senses, emotions and embodiment in researching stag tourism in Eastern Europe. Methodological Innovations Online, vol. 6 (3), s. 39-49

Tossmann P., Boldt S., Tensil M.D., 2001, The use of drugs within the techno party scene in European Metropolitan cities. European Addiction Research 7(1), s. 2–23

Trew J., Cockerell N., 2002, The European Market for UK City Breaks. http://www.insights.org.uk/articleitem.aspx?title=The+European+Market+for+UK+City+Breaks [data dostępu: 12.05.2014]

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa.

http://pl.gdansk-travel.com

http://stat.gov.pl/bdl

http://3citytrip.com

www.activepoland.com

www.airport.gdansk.pl

www.booking.com

www.clubbingabroad.co.uk/forum

www.crazystag.com

www.destinationclubbing.com

www.gdanskadventure.com

www.lastnightoffreedom.co.uk

www.pissup.com

www.stag.com

www.stagmania.com

www.stagweb.co.uk

www.stagweekends.co.uk

www.tanie-loty.pl

www.thestagandhencompany.co.uk

www.ulc.gov.pl/pl/publikacje/publikacje

www.zkmgdynia.pl

www.ztm.gda.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Grzegorz Iwanicki, Anna Dłużewska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642