Poprzemysłowe dziedzictwo kulturowe a rozwój turystyki. Zastosowanie modelu AUDEE do oceny industrialnych atrakcji turystycznych

Łukasz Gaweł

Abstrakt


Prezentowany artykuł jest próbą stworzenia teoretycznego modelu umożliwiającego ocenę industrialnych atrakcji turystycznych. Rosnąca liczba poprzemysłowego dziedzictwa przystosowywanego do prezentacji go zwiedzającym zmusza do refleksji nie tylko na temat tego „co” należy poddać ochronie, ale również „dla kogo” to robić oraz „jak” prezentować ocalone miejsca i obiekty. Tylko racjonalne zarządzanie tym zasobem może zapewnić osiągnięcie zadowalających efektów, gwarantujących dziedzictwu poprzemysłowemu należne miejsce wśród pozostałych dóbr kultury.


Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; zarządzanie dziedzictwem; szlaki kulturowe; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G. J., 2007, Sfragmentaryzowane dziedzictwo: sfragmentatyzowany instrument sfragmentataryzowanej epoki [w:] Monika A. Murzyn, Jacek Purchla (red.), Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Boguszewicz-Kreft M., 2013, Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?, CeDeWu.pl, Warszawa

Gaweł Ł., Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stakeholders, „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 10, ss. 31–40

Godlewski Arkadiusz, TED po Śląsku, 8 IX 2013, dok. elektron. http://arkadiuszgodlewski.blogspot.com/2013/09/ted-po-slasku.html [odczyt 1 IX 2014]

Howard P., 2003, Heritage. Management, Interpretation, Identity, Continuum, London–New York

Matt G., 2006, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Fundacja Aletheia, Warszawa

McKercher B., Cros H. du, 2002, Cultural Tourism. The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, New York

Orłowski B., 2008, Fenomen turystyki industrialnej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk–Ciechanów

Pine II J. B., Gilmore J. H., 2011, The experience economy. Updated edition, Harvard Business Review Press, Boston
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.518

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Łukasz Gaweł

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642