Wpływ Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na rynek turystyczny Trójmiasta w opinii mieszkańców aglomeracji

Tomasz Toman, Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


W artykule przedstawiono zagadnienia wpływu wielkiej imprezy sportowej na destynację, będącą jej organizatorem. Zawarty problem badawczy dotyczył opinii mieszkańców Trójmiasta nt. wpływu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na rynek turystyczny aglomeracji. Wykazano, że w zdecydowanej większości przypadków mieszkańcy pozytywnie oceniają wpływ tej imprezy, a do najważniejszych korzyści z jej organizacji zaliczają: rozwój infrastruktury (sportowej, noclegowej, komunikacyjnej) oraz odpowiednią promocję i poprawę wizerunku aglomeracji. Respondenci uważają, że analizowane wydarzenie przyczyni się do zwiększonego ruchu turystycznego w kolejnych latach. Podjęta w artykule analiza poprzedzona została teoretycznymi rozważaniami nt. związków turystyki ze sportem, a w szczególności charakterystyką wpływu wydarzeń sportowych na rynek turystyczny destynacji-organizatora.

Słowa kluczowe


sport; turystyka; EURO 2012; Trójmiasto

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Active and Adventure: EURO 2008: Before and After, September 2008, http://www.tourism- review

Borowski J. (red.), 2010, Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ na gospodarkę Polski przygotowany na zleceni spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012 sp. z o.o., Warszawa

Borzyszkowski J., Schwichtenberg A., 2008, Wpływ wielkich wydarzeń sportowych na rynek turystyczny ich organizatorów, [w]: Gospodarka turystyczna w XXI wieku: problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, pod red. Stefana Bosiackiego, Poznań

Borzyszkowski J., Marczak M., 2010, Signifance of the UEFA EURO 2012 European Football Cup for the tourist market in Poland, (w:) Trendi in Izzivi v Živilstvu, Prehrani, Gostinstvu in Turizmu / Trends and Chalennges in Food Technology, Nutrition, Hospitality and Tourism, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana / Educational Centre of Biotechnology Ljubljana, Ljubljana (Słowenia)

Gaworecki W. W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne”, tom 35

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, (w:) Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne pod red. A. Kowalczyka, „Geografia Turyzmu”, 1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Lenartowicz M., 2001, Nowy obszar badań – turystyka sportowa „Kultura Fizyczna”, nr 1-2

Mika M., 2007, Formy turystyki poznawczej, [w]: Turystyka, pod red. W. Kurka, PWN, Warszawa

Preuss H., 2006, Destination Fussball 2006, ITB Kongress – Markt Trends & Innovations 2006, March, 11th 2006, Berlin

Travassos D.F., 2008, The Impact of Sport Tourism in Destination Loyalty: the Estoril Coast (Portugal) Promotion of Recurrent Major Sporting Events, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Portugal


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Tomasz Toman, Jacek Borzyszkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642