Wpływ organizacji wielkich eventów piłkarskich na rozwój turystyki na przykładzie wybranych destynacji

Mirosław Marczak

Abstrakt


Eventy stanowią w dzisiejszych czasach nowoczesną formę promocji marki i produktu, która ułatwia dotarcie do nowych klientów, a także kreuje pozytywny wizerunek destynacji turystycznej. Dla wielu turystów eventy stanowią jeden z głównych celów podróży. Oznacza to, iż stanowią istotny element atrakcyjności turystycznej danego miejsca. Przykładem tego typu eventów są bez wątpienia wielkie imprezy sportowe. Organizacja takich eventów sportowych, jak np. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej stanowi dużą szansę dla rozwoju wielu form turystyki (m.in. turystyki sportowej, turystyki miejskiej, turystyki kulturowej) na terenie państw – organizatorów. W artykule przedstawiono m.in. historię Mistrzostw Świata (1930-2014) oraz Mistrzostw Europy (1960-2016) w piłce nożnej. Celem artykułu jest m.in. analiza wpływu organizacji wielkich imprez piłkarskich na szeroko rozumiany rozwój turystyki na terenie państw –organizatorów (m.in. przyjazdowy ruch turystyczny, udzielone noclegi, wpływy z eksportu turystycznego, rozwój infrastruktury turystycznej itp.). Analizą objęto Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej zorganizowane przez Portugalię (2004), Austrię i Szwajcarię (2008), Polskę i Ukrainę (2012) oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej zorganizowane przez Niemcy (2006).

Słowa kluczowe


wydarzenie; event sportowy; rozwój turystyki; destynacja turystyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Austrian National Tourism Office, www.tourmis.info

Bączek J.B., 2011, Psychologia Eventów, Wydawnictwo Stageman Polska Warszawa

Bellos A., 2003, Football – the brazilian way of life, Bloomsbury

Borzyszkowski J., 2011, Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, Nr 6

Borzyszkowski J., 2014, Ocena krótkoterminowych efektów organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012: przykład rynku turystycznego Gdańska, Kultura i Turystyka – w kręgu wydarzeń, Łódź

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF, Poznań

Faulkner B., 1993, Evaluating the Tourism Impact of Hallmark Events, Occasional Paper no. 16, Bureau of Tourism Research, Canberra

Getz D., 1991, Festivals, special events, and tourism. New York: Van Nostrand Reinhold

Getz D., 1997, Event management and event tourism, New York, Cognizant Communications Corporation

Getz D., 2008, Event Tourism: Definition, Evolution and Research, “Tourism Management” 29 (2008)

Glanville B., 2005, The Story of the World Cup, Faber and Faber, London

Jagła J., 2011, Fenomen piłki nożnej w Europie jako czynnik stymulujący rozwój turystyki na przykładzie wybranych państw, Politechnika Koszalińska, Koszalin

Kim S.S., Morrison A.M., 2005, Change of images of South Korea among foreign tourists after the 2002 FIFA World Cup, “Tourism Management” 26

Malchrowicz E., 2011, Współczesne znaczenie turystyki eventowej w opinii studentów programu LLP/Erasmus na przykładzie Portugalii, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, Nr 7

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Piotrowski P., 2012, Determinanty skuteczności wydarzeń marketingowych w tworzeniu turystycznego wizerunku miasta, Turystyka na obszarach miejskich uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji, praca zbiorowa pod red. T. Żabińskiej, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice

Ratkowska P., 2010, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, Turystyka Kulturowa, http://www.turystykakulturowa.org, Nr 4-6 (2010)

Ribeiro J.C., Viseu J., Delalande T., Rodrigues C., 2004, UEFA Euro 2004 Visitors Analysis, University of Minho, December

Rivenburgh N., Louw E., Loo E., Mersham G., 2002, The Sydney Olympics and foreign attitudes towards Australia. Sustainable Tourism CRC, Summary sheet, www.crctourism.com.au

Rose A.K., Spiegel M.M., 2011, Do Mega Sporting Events Promote International Trade?, The SAIS Review of International Affairs, Volume 31, Number 1, Winter-Spring 2011. Royal Wedding Boots UK Tourism, Nepal Tourism Year, http://nty2010.wordpress.com/royal-wedding-boosts-uk-tourism

Satysfakcja turystów zagranicznych. Raport z badania, Polska Organizacja Turystyczna, Sopot-Warszawa 2012

Smoleńska O., 2009, Najnowsze trendy w turystyce eventowej. Gry fabularne i wydarzenia związane z fantastyką i technologią XXI wieku, Turystyka Kulturowa, http://www.turystykakulturowa.org, Nr 8 (2009)

Szwichtenberg A., Borzyszkowski J., 2008, Wpływ wielkich wydarzeń sportowych na rynek turystyczny ich organizatorów, (w:) Gospodarka turystyczna w XXI wieku: problemy I perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, pod red. S. Bosiackiego, AWF w Poznaniu, Poznań

The German National Tourist Board, www.germany-tourism.de

www.tvlicensing.co.uk

Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012TM na polską gospodarkę – podsumowanie aktualizacji wyników badań zleconych przez spółkę celową Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o., 2012


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Mirosław Marczak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642