Ośrodki naukowe i badacze turystyki kulturowej w Polsce. Raport.(Stan: październik 2014)

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Raport jest próbą prezentacji środowiska badaczy turystyki kulturowej w Polsce oraz głównych kierunków jego naukowej aktywności. Dokonano jej na podstawie analizy składu personalnego istniejących struktur organizujących badania (zakłady naukowe), zakresu analiz podejmowanych przez poszczególnych badaczy i ich aktywności przejawiającej się w publikacjach, tematyki organizowanych konferencji naukowych i udziału w projektach wdrożeniowych. Wzbogacone o odrębny raport dotyczący oferty dydaktycznej, opracowanie daje względnie dokładny obraz tego, co nauka w Polsce wykonuje aktualnie na rzecz rozwoju turystyki kulturowej.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; nauka polska; środowisko naukowe; analiza turystyki

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF Poznań, Poznań

Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej (2008-2014): 53 dyskusje na tematy inicjowane przez członków, zapis: „Turystyka Kulturowa”numery z lat 2008-2014

Jędrysiak T, 2008, Turystyka kulturowa, Wyd. PWE, Warszawa Kazimierczak M., (red.), Turystyka w humanistycznej perspektywie, Wyd. AWF Poznań

Kazimierczak M., (red.), 2004, Turystyka w humanistycznej perspektywie, Wyd. AWF, Poznań

Kowalczyk A. (red.), 2008, Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Marciszewska B. 2000, Turystyka kulturowa a rozwój społeczno-ekonomiczny. „Teoria Ekonomii” nr 5/6 (21/22) Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000, str. 75-87

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, , Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno (Wyd. 1), KulTour.pl, Poznań 2010 (Wyd. 2)

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Studia turystyki kulturowej na polskich uczelniach – 2010, „Turystyka kulturowa” Nr 9, s. 32-35

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Światowa i polska refleksja naukowa na temat turystyki kulturowej. Bibliografia (Stan: wrzesień 2010), „Turystyka Kulturowa”, Nr. 10, s. 40-68

Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Bibliografia światowej i polskiej refleksji naukowej na temat turystyki kulturowej (Stan: sierpień 2012), Nr 8, s. 80-112

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie. Stan: sierpień 2014, „Turystyka Kulturowa”, Nr 8, s. 87-135

Ochmański A., 2014, Oferta edukacyjna w zakresie turystyki kulturowej na polskich uczelniach. Stan na 1 sierpnia 2014, Raport, „Turystyka Kulturowa”, Nr 9, s. 128-135
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v10i0.523

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642