Przysiąść się do pisarza. Pomniki-ławki na Lubelszczyźnie jako atrakcje turystyczne

Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski

Abstrakt


Tematem przedłożonego artykułu uczyniono ławkowe pomniki pisarzy. Autorzy - którzy podczas przygotowania tekstu przeprowadzili trzy spersonalizowane wywiady eksperckie z osobami, zaangażowanymi w powstanie ławek pisarzy lub w ich promocję - proponują przegląd upamiętnień tego typu, ale szczególne zainteresowanie poświęcają Lubelszczyźnie. Dociekają także, kogo przyciągają opisywane obiekty: zaangażowanych czytelników-hermeneutów czy może raczej przypadkowych turystów, nie znających twórczości bohatera pomnika. W drugim wskazanym przypadku mielibyśmy do czynienia z modelem turystyki płytkiej, zaś ławka stałaby elementem kultury gadżetu oraz sposobem karnawalizacji literatury.


Słowa kluczowe


ławki pisarzy; turystyka literacka; turystyka kulturowa; Lubelszczyzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk-Garbowska M., 2001, Wstęp, w: Isaak Bashevis Singer, Grosiki na raj i inne opowiadania, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa

Altkorn J., 1999, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Améry J., Moje żydostwo, przeł. Katarzyna Kończal. Na podstawie: Mein Judentum, w: Jean Améry, 2005, Werke, t. 2, hrsg. von Irene Heidelberger-Leonard, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart. Tekst przekładu udostępniony przez tłumaczkę

Babel B., 1896, Wspomnienia z Krynicy, Nowy Sącz

Bosiacki S., Sikora J., 1999, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Budrewicz T., 2010, Kraszewski i świat historii: studia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

Gołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań

Grychowski A., 1974, Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich: Od średniowiecza do 1968 r., Wydawnictwo Lubelskie, Lublin

Holloway J. Ch., Robinson Ch., 1997, Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Jalinik M., Ziółkowski R. (red.) 2008, Produkty turystyczne.

Kierunki rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej, Politechnika Białostocka, Białystok

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Kalinowski Sz., 2014, Koło Bialczan. Historia stowarzyszenia w latach 1922-2002, Stowarzyszenie Koła Bialczan w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska

Kalinowski Sz., 2012, Legenda J. I. Kraszewskiego na Południowym Podlasiu, „Rocznik Międzyrzecki”, t. XLII

Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1999, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk

Kruk R., 2008, Ławka Kraszewskiego w Krynicy, „Almanach Muszyny”

Kulczycka-Saloni J., 1975, Bolesław Prus, Wiedza Powszechna, Warszawa

Prus B., 1959, Kroniki, oprac. Zygmunt Szweykowski, Tom 8, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Literacki atlas Polski. Przewodnik turystyczny, Bezdroża, Kraków 2003

Ludorowski L., 1989, Romanów i Kraszewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa”, nr 2

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału, „Turystyka Kulturowa”, nr 4

Milewski R., (red.), 2000, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Miłosz Cz., 2011, W mieście, w: Wilno. Vilnius, fotografie: Joanna Gromek-Illg, Austeria, Kraków-Budapeszt

Mruk H., Rutkowski I., 1999, Strategia produktu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Olczyk J., Reading Małopolska. Literacka Małopolska, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków (bez daty wydania).

Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa.

Pietrasiewicz T., 2010, Edukacyjne i animatorskie działania w regionie lubelskim prowadzone przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin

Praczyk M., 2012, Poznańskie pomniki początku XXI wieku jako forma wytwarzania tożsamości lokalnej, „Sensus Historiae”, nr 1

Rostkowski H. W., 1986, Słynni ludzie w polskich uzdrowiskach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa

Roszak J., Godlewski G., 2013, Homo legens jako homo turisticus. Ku metodologii turystyki literackiej. Folia Turistica, nr 28

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków

Warzenica E., 1963, J. I. Kraszewski, Nasza Księgarnia, Warszawa

Wodejko S., 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa

Wyszowska I., 2008, Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy, „Turystyka Kulturowa”, nr 1

Zubkowicz R., Vetrova E., Pańko A., Abramczuk A., 2013, Biała Podlaska – Brześć. Nieodkryty Wschód, Helion, Gliwice


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Joanna Maria Roszak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642